Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Najboljše novice iz sveta

Najboljše novice iz sveta tudi letos prinašajo pozitivne zgodbe

Tudi letos so v slovenščini izšle Najboljše novice iz sveta. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi letos koordinira platforma SLOGA.

Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. S tem prevzema soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

Preberi več

UVODNIK

Zrak, voda in podnebje so osnova za življenje na našem planetu. V prizadevanju, da bi zagotovili blaginjo za vse in da ne bi bil nihče puščen ob strani, ljudje uporabljamo vsa mogoča znanja in veščine. Pridobili smo mnogo izkušenj o tem, kako vplivamo na zrak, vodo in podnebje ter kako te spremembe vplivajo na nas.

Sodelovanje, vključevanje in spoštovanje so ključne besede uspešnega izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje vplivov na nas. Ljudje zmoremo veliko, skupaj pa zmoremo še več. Imamo tudi znanje.

Predsedovanje Svetu Evropske unije je primer odgovornega upravljanja skupnosti pol milijarde ljudi. Vrednote človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in človekovih pravic predpostavljajo sodelovanje za skupno dobro.  Vsak med nami lahko kaj prispeva.

Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA

NAGOVOR UREDNICE

Patricija Virtič kontaktNa študiju novinarstva sem, še bolj pa kasneje pri delu v nevladnih organizacijah, spoznala, kako težko je prodreti v medije s pozitivno zgodbo. »Kri, kriminal, seks in solze, to se bere ter prodaja,« so mi govorili, ko sem jim govorila o uspehih, ki jih slovenske nevladne organizacije v partnerskih državah dosegajo skupaj z lokalnimi organizacijami. A svet vendarle niso samo težave! Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k njihovi uporabi. Zato so nastale Najboljše novice iz sveta in zato jih že nekaj let izdajamo v slovenščini.

Danes nas več kot polovica na svetu živi v mestih, do leta 2050 naj bi mesta gostila že 70 odstotkov vseh Zemljank in Zemljanov, kar prinaša številne izzive. A dobre prakse iz celotnega sveta nam kažejo pot, kako življenje v mestih narediti bolj trajnostno – kako ravnati z zrakom, odpadki, vodo, s kmetijskimi površinami, pri gradnji in obnovi bivalnih površin. V Najboljših novicah iz sveta smo jih predstavili zgolj nekaj. Upamo, da nas bodo vse skupaj spodbudile, da se tudi sami vključimo v izgradnjo sveta, pravičnega do ljudi in planeta.

Patricija Virtič, urednica Najboljših novic iz sveta

KAJ SO NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA?

Najboljše novice iz sveta so neodvisna publikacija, ki temelji na konstruktivnem novinarstvu in kampanjah. Pišemo o napredku in rešitvah za svetovne izzive. Naše delo temelji na ciljih trajnostnega razvoja, ki vključujejo odpravo skrajne revščine, zmanjšanje globalnih neenakosti in boj proti podnebnim spremembam. Verjamemo, da dobro znanje ustvarja upanje in da navade ustvarjajo motivacijo za akcijo.

Časopis izraža mnenja avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Uredništvo slovenske izdaje:

Urednica: Patricija Virtič, SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Lektura: Roman Šimec

Grafično oblikovanje: Svetilka, d.o.o.

Izdala: SLOGA Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč s podporo danske agencije za mednarodni razvoj Danida ter Evropske unije.

Uredništvo danske izdaje:

Novinarji: Thomas Gringer Jakobsen, Anders Seneca Bang, Liv Raahauge Frederiksen, Line Marie Sommer

Grafična postavitev in grafike: Josephine Jensen

Urednica: Sophie Rytter Skjoldager

Glavni urednik: Thomas Ravn-Pedersen

Novice

Torbice za nov začetek

Preberite zgodbo 39-letne Ilijana iz  Banja Luke v Bosni in Hercegovini, kjer je stopnja nezaposlenosti med ženskami med najvišjimi na območju Balkana. Ilijana skupaj s težje zaposljivimi ženskami dela pod okriljem ADRA BIH v socialnem podjetju Divas, ki ga redno podpira tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija.

Preberi več

Alternativne gredice v Ugandi

Shakirah se je vključila v projekt Več hrane in enakosti, manj kriz, in tako pridobila znanje in material za vzpostavitev alternativnih gredic.

Preberi več

 

Neoporečna pitna voda je človekova pravica

Mohammad, socialni delavec na eni izmed osnovnih šol v Kairu v Egiptu je izvajal  elavnice v okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah za Zavod Krog. Delavnice so bile odlična priložnost, da se o pomenu in pravici do neoporečne vode pogovorijo tudi z učenci ter učenkami.

Preberi več

Vodnjak za novo upanje v Senegalu

V Sandiari v Senegalu je Slovenska karitas sodelovanju z misijonarko sestro Polono Švigelj podprla nakup sončnih celic ter obnovo in poglobitev starega vodnjaka, ki ga zdaj spet lahko uporablja več kot 1.000 družin za oskrbo z vodo in namakanje polj.

Preberi več

Nove vodne črpalke v Ruandi

V okrožju Karongi v Ruandi je Slovenska karitas v triletnem razvojnem projektu ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS v letih 2018–2020 poskrbela za usposabljanje 600 ranljivih družin za boljše kmetijske prakse in zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek.

Preberi več

Milijoni Vietnamcev so zapustili slume

Število prebivalcev vietnamskih mest se je v zadnjih 30 letih močno povečalo, a kljub temu vse več ljudi živi v boljših stanovanjih. V eni sami generaciji je na milijone ljudi v Vietnamu zapustilo slume.

Preberi več

Trajnost po tvojem receptu

Kampanjo “Trajnost po tvojem receptu” je ustvarila skupina študentk Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Focusom – društvom za sonaravni razvoj. Cilj kampanje je sporočiti, da je sprememba življenjskega sloga v bolj trajnostnega lahko postopna in za vsakega posameznika drugačna.

Preberi več

Nič več dolgih poti po vodo

Slovenska misijonarka sestra Bogdana Kavčič je vodila izgradnjo dveh vodnjakov z vrtino do podtalnice v kraju Safa v Srednjeafriški republiki. En vodnjak oskrbuje s pitno vodo zdravstveni center in vrtec na misijonu, drugi pa je namenjen lokalnemu prebivalstvu.

Preberi več

Cilji trajnostnega razvoja globalni cilji naslovka

Slovenija na 9. mestu pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Na področju trajnostnega razvoja je Slovenija v zadnjem letu rezultate izboljšala in se z 12. povzpela na 9. mesto med 165 državami. 

Slovenija najboljše rezultate dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter krepitvi miru, pravičnosti in institucij.

Mesto Kisumu rešuje težave z odpadki

Mesto Kisumu v Keniji, ki se je nekoč dušilo v odpadkih, je postalo najčistejše mesto v državi. Veliko mesto Kisumu na obali Viktorijinega jezera v Keniji je imelo vrsto let resne težave z odpadki. Zaradi neustreznega ravnanja z odpadki je več kot 600.000 prebivalcev mesta živelo med kupi smeti.

Preberi več

Mesta kmalu ne bodo več odvisna od fosilnih goriv

Po mnenju mednarodnega možganskega trusta se lahko v mestih izpusti CO2 v dveh desetletjih zmanjšajo za 90 %, in sicer brez novih tehnoloških izumov.

Preberi več

Mesta kmalu ne bodo več odvisna od fosilnih goriv

Po mnenju mednarodnega možganskega trusta se lahko v mestih izpusti CO2 v dveh desetletjih zmanjšajo za 90 %, in sicer brez novih tehnoloških izumov.

Preberi več

Stare stavbe imajo lahko pomembno vlogo pri skrbi za podnebje

Novo ni vedno najboljše. Stare stavbe so lahko vseh vrst, od razvalin do okolju prijaznih gradov. Z njihovo uporabo lahko prihranimo veliko CO₂, ki bi se sprostil v ozračje ob rušenju in gradnji novih stavb.

Preberi več

Videogradiva

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije. Platforma SLOGA je združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učne pripomočke za izobraževalce.

PARTNERSTVA

Ozaveščevalni video o partnerstvih in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

PLANET

Ozaveščevalni video o planetu in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

BLAGINJA

Ozaveščevalni video o blaginji in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

LJUDJE

Ozaveščevalni video o ljudeh in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

MIR

Ozaveščevalni video o miru in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

Preberi več

Pretekle izdaje Najboljših novic

Projekt Najboljše novice iz sveta WBN-2020

Najboljše novice iz sveta 2020

O napredku pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Preberi več

Projekt Najboljše novice iz sveta WBN-2019

Najboljše novice iz sveta 2019 - PODNEBNE SPREMEMBE

Podnebne spremembe so tema Najboljših novic iz sveta v letu 2019.

Preberi več

Projekt Najboljše novice iz sveta WBN-2018

Najboljše novice iz sveta 2019 - ENAKOST SPOLOV

Osrednja tema tokratne izdaje Najboljših novic iz sveta je napredek pri doseganju enakosti spolov.

Preberi več