Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Najboljše novice iz sveta

Najboljše novice iz sveta tudi letos prinašajo pozitivne zgodbe

Tudi letos so v slovenščini izšle Najboljše novice iz sveta. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi letos koordinira platforma SLOGA.

Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. S tem prevzema soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

Preberi več

UVODNIK

Zrak, voda in podnebje so osnova za življenje na našem planetu. V prizadevanju, da bi zagotovili blaginjo za vse in da ne bi bil nihče puščen ob strani, ljudje uporabljamo vsa mogoča znanja in veščine. Pridobili smo mnogo izkušenj o tem, kako vplivamo na zrak, vodo in podnebje ter kako te spremembe vplivajo na nas.

Sodelovanje, vključevanje in spoštovanje so ključne besede uspešnega izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje vplivov na nas. Ljudje zmoremo veliko, skupaj pa zmoremo še več. Imamo tudi znanje.

Predsedovanje Svetu Evropske unije je primer odgovornega upravljanja skupnosti pol milijarde ljudi. Vrednote človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in človekovih pravic predpostavljajo sodelovanje za skupno dobro.  Vsak med nami lahko kaj prispeva.

Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA

NAGOVOR UREDNICE

Patricija Virtič kontaktNa študiju novinarstva sem, še bolj pa kasneje pri delu v nevladnih organizacijah, spoznala, kako težko je prodreti v medije s pozitivno zgodbo. »Kri, kriminal, seks in solze, to se bere ter prodaja,« so mi govorili, ko sem jim govorila o uspehih, ki jih slovenske nevladne organizacije v partnerskih državah dosegajo skupaj z lokalnimi organizacijami. A svet vendarle niso samo težave! Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k njihovi uporabi. Zato so nastale Najboljše novice iz sveta in zato jih že nekaj let izdajamo v slovenščini.

Danes nas več kot polovica na svetu živi v mestih, do leta 2050 naj bi mesta gostila že 70 odstotkov vseh Zemljank in Zemljanov, kar prinaša številne izzive. A dobre prakse iz celotnega sveta nam kažejo pot, kako življenje v mestih narediti bolj trajnostno – kako ravnati z zrakom, odpadki, vodo, s kmetijskimi površinami, pri gradnji in obnovi bivalnih površin. V Najboljših novicah iz sveta smo jih predstavili zgolj nekaj. Upamo, da nas bodo vse skupaj spodbudile, da se tudi sami vključimo v izgradnjo sveta, pravičnega do ljudi in planeta.

Patricija Virtič, urednica Najboljših novic iz sveta

KAJ SO NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA?

Najboljše novice iz sveta so neodvisna publikacija, ki temelji na konstruktivnem novinarstvu in kampanjah. Pišemo o napredku in rešitvah za svetovne izzive. Naše delo temelji na ciljih trajnostnega razvoja, ki vključujejo odpravo skrajne revščine, zmanjšanje globalnih neenakosti in boj proti podnebnim spremembam. Verjamemo, da dobro znanje ustvarja upanje in da navade ustvarjajo motivacijo za akcijo.

Časopis izraža mnenja avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Slovenska izdaja Najboljših novic iz sveta 2021 je nastala v sklopu projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Uredništvo slovenske izdaje: 

Urednica: Patricija Virtič, SLOGA
Lektura: Roman Šimec
Grafično oblikovanje: Svetilka, d.o.o.

Izdala: SLOGA, Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Uredništvo danske izdaje:

Novinarji: Thomas Gringer Jakobsen, Anders Seneca Bang, Liv Raahauge Frederiksen, Line Marie Sommer
Grafična postavitev in grafike: Josephine Jensen
Urednica: Sophie Rytter Skjoldager
Glavni urednik: Thomas Ravn-Pedersen

Novice

Torbice za nov začetek

Preberite zgodbo 39-letne Ilijana iz  Banja Luke v Bosni in Hercegovini, kjer je stopnja nezaposlenosti med ženskami med najvišjimi na območju Balkana. Ilijana skupaj s težje zaposljivimi ženskami dela pod okriljem ADRA BIH v socialnem podjetju Divas, ki ga redno podpira tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija.

Preberi več

Alternativne gredice v Ugandi

Shakirah se je vključila v projekt Več hrane in enakosti, manj kriz, in tako pridobila znanje in material za vzpostavitev alternativnih gredic.

Preberi več

 

Neoporečna pitna voda je človekova pravica

Mohammad, socialni delavec na eni izmed osnovnih šol v Kairu v Egiptu je izvajal  delavnice v okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah za Zavod Krog. Delavnice so bile odlična priložnost, da se o pomenu in pravici do neoporečne vode pogovorijo tudi z učenci ter učenkami.

Preberi več

Vodnjak za novo upanje v Senegalu

V Sandiari v Senegalu je Slovenska karitas sodelovanju z misijonarko sestro Polono Švigelj podprla nakup sončnih celic ter obnovo in poglobitev starega vodnjaka, ki ga zdaj spet lahko uporablja več kot 1.000 družin za oskrbo z vodo in namakanje polj.

Preberi več

Nove vodne črpalke v Ruandi

V okrožju Karongi v Ruandi je Slovenska karitas v triletnem razvojnem projektu ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS v letih 2018–2020 poskrbela za usposabljanje 600 ranljivih družin za boljše kmetijske prakse in zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek.

Preberi več

V Ljubljani delujejo Koritarji

Namen skupine Koritarji je vzgajanje jedilnih rastlin (med njimi tudi medonosnih, ki služijo opraševalcem), da prebivalcem mesta omogočijo dostop do kakovostne in cenovno dostopne hrane.

Preberi več

Trajnost po tvojem receptu

Kampanjo “Trajnost po tvojem receptu” je ustvarila skupina študentk Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Focusom – društvom za sonaravni razvoj. Cilj kampanje je sporočiti, da je sprememba življenjskega sloga v bolj trajnostnega lahko postopna in za vsakega posameznika drugačna.

Preberi več

Družine v Kiguhu končno do pitne vode

Slovenska karitas je skupaj z lokalnimi prebivalci zgradila 10.000-litrski vodnjak. 300 družin iz kraja Kiguhu v Burundiju ima že tri leta dostop do neoporečne pitne vode. Prej so ti ljudje zajemali vodo iz izvira skupaj z živalmi, zaradi česar so pogosto zbolevali za črevesnimi boleznimi.

Preberi več

Milijoni Vietnamcev so zapustili slume

Število prebivalcev vietnamskih mest se je v zadnjih 30 letih močno povečalo, a kljub temu vse več ljudi živi v boljših stanovanjih. V eni sami generaciji je na milijone ljudi v Vietnamu zapustilo slume.

Preberi več

Mesto Kisumu rešuje težave z odpadki

Mesto Kisumu v Keniji, ki se je nekoč dušilo v odpadkih, je postalo najčistejše mesto v državi. Veliko mesto Kisumu na obali Viktorijinega jezera v Keniji je imelo vrsto let resne težave z odpadki. Zaradi neustreznega ravnanja z odpadki je več kot 600.000 prebivalcev mesta živelo med kupi smeti.

Preberi več

Nič več dolgih poti po vodo

Slovenska misijonarka sestra Bogdana Kavčič je vodila izgradnjo dveh vodnjakov z vrtino do podtalnice v kraju Safa v Srednjeafriški republiki. En vodnjak oskrbuje s pitno vodo zdravstveni center in vrtec na misijonu, drugi pa je namenjen lokalnemu prebivalstvu.

Preberi več

V največjih mestih na svetu se izboljšuje kakovost zraka

V mnogih mestih po svetu je zrak že dolgo nevarno onesnažen. A po zaslugi novih pobud je onesnaževanja marsikje vse manj.
Avtomobili, stroji in kurišča še vedno oddajajo v ozračje škodljive pline, vendar se kakovost zraka v številnih večjih mestih polagoma izboljšuje.

Preberi več

Mesta kmalu ne bodo več odvisna od fosilnih goriv

Po mnenju mednarodnega možganskega trusta se lahko v mestih izpusti CO2 v dveh desetletjih zmanjšajo za 90 %, in sicer brez novih tehnoloških izumov.

Preberi več

Stare stavbe imajo lahko pomembno vlogo pri skrbi za podnebje

Novo ni vedno najboljše. Stare stavbe so lahko vseh vrst, od razvalin do okolju prijaznih gradov. Z njihovo uporabo lahko prihranimo veliko CO₂, ki bi se sprostil v ozračje ob rušenju in gradnji novih stavb.

Preberi več

Cilji trajnostnega razvoja globalni cilji naslovka

Za manj plastike v rekah in morjih

V Džakarti, Kuala Lumpurju in Santo Domingu so v reke namestili plastične lovilce iz programa Ocean Cleanup, ki preprečujejo, da bi reke odnašale plastiko v morje. Številna druga mesta so zdaj na poti, da storijo enako.

 

Cilji trajnostnega razvoja globalni cilji naslovka

Slovenija na 9. mestu pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Na področju trajnostnega razvoja je Slovenija v zadnjem letu rezultate izboljšala in se z 12. povzpela na 9. mesto med 165 državami. 

Slovenija najboljše rezultate dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter krepitvi miru, pravičnosti in institucij.

Videogradiva

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije. Platforma SLOGA je združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učne pripomočke za izobraževalce.

PARTNERSTVA

Ozaveščevalni video o partnerstvih in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

PLANET

Ozaveščevalni video o planetu in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

BLAGINJA

Ozaveščevalni video o blaginji in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

LJUDJE

Ozaveščevalni video o ljudeh in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

MIR

Ozaveščevalni video o miru in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

Pretekle izdaje Najboljših novic

Projekt Najboljše novice iz sveta WBN-2020

Najboljše novice iz sveta 2020

O napredku pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Preberi več

Projekt Najboljše novice iz sveta WBN-2019

Najboljše novice iz sveta 2019 - PODNEBNE SPREMEMBE

Podnebne spremembe so tema Najboljših novic iz sveta v letu 2019.

Preberi več

Projekt Najboljše novice iz sveta WBN-2018

Najboljše novice iz sveta 2019 - ENAKOST SPOLOV

Osrednja tema tokratne izdaje Najboljših novic iz sveta je napredek pri doseganju enakosti spolov.

Preberi več

Preberi več

Izobraževalci, prijavite se na naš tematski e-novičnik!

Izobraževalci, prijavite se na naš tematski e-novičnik!

V sklopu projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II je začel izhajati dvomesečni e-novičnik s področja globalnega učenja za izobraževalce. Izobraževalce vabimo, da se nanj naročijo in tako novosti prejmejo v svoj e-poštni nabiralnik. Novice s področja...

Preberi več
Indeks enakosti spolov 2022 razkriva (pre)počasen napredek

Indeks enakosti spolov 2022 razkriva (pre)počasen napredek

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je objavil indeks enakosti spolov za leto 2022, ki kaže, da je napredek v EU izredno počasen, saj se je v primerjavi z lanskim letom povečal le za 0,6 točke. Posledično znaša povprečna ocena EU zdaj 68,6 od 100 točk, kar je...

Preberi več
Najboljše novice iz sveta letos posvečene miru, pravičnosti in močnim institucijam

Najboljše novice iz sveta letos posvečene miru, pravičnosti in močnim institucijam

Ob obletnici sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja (25. september) so v slovenščini tudi letos izšle Najboljše novice iz sveta. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, ponovno koordinira...

Preberi več
Evropski teden trajnostnega razvoja 2022

Evropski teden trajnostnega razvoja 2022

V državah EU bo letos že osmič zapovrstjo od 20. do 26 septembra 2022 potekal Evropski teden trajnostnega razvoja (ETTR), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem Agende 2030 za...

Preberi več
Evropska unija napreduje pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Evropska unija napreduje pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Statistični urad EU Eurostat je objavil poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU za leto 2022. Poročilo „Trajnostni razvoj v Evropski uniji – poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v...

Preberi več
Translate »