Mesto Kisumu v Keniji, ki se je nekoč dušilo v odpadkih, je postalo najčistejše mesto v državi. Veliko mesto Kisumu na obali Viktorijinega jezera v Keniji je imelo vrsto let resne težave z odpadki. Zaradi neustreznega ravnanja z odpadki je več kot 600.000 prebivalcev mesta živelo med kupi smeti.

Toda po podatkih mednarodne organizacije CDP, ki deluje na področju vpliva mest na okolje, so se v Kisumuju zdaj uspešno spopadli s to težavo in mesto je bilo leta 2019 celo razglašeno za najčistejše mesto v Keniji.

V Kisumuju so izvedli vrsto pobud za čiščenje mesta. Skupno je bilo postavljenih več kot 800 zabojnikov za odpadke, hkrati pa je mesto uvedlo mesečno javno čiščenje. Poleg tega so vzpostavili nove centre, kjer je možno reciklirati in razvrščati odpadke. Hkrati so občani dobili informacije o različnih vrstah odpadkov in o tem, kaj je mogoče reciklirati.

Naslednji cilj mesta je prehod na čistejšo energijo. Revni trgovci z ribami naj bi denimo drva, ki so vir saj, nadomestili s čistejšim bioplinom.

Avtor: Line Marie Sommer
Foto: CCBY ITDP Africa

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2021 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2021 so izšle v sklopu projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »