SLOGA PLATFORMA:

Sedež: Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Pisarna: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 44 02
GSM: 040 204 464
e-pošta: info@sloga-platform.org

SODELAVCI IN SODELAVKE SEKRETARIATA:

Albin Keuc

Albin Keuc, direktor platforme
E-pošta: albin.keuc@sloga-platform.org


Marjan

Marjan Huč, zagovorništvo
E-pošta: info@sloga-platform.org


Patricija

Patricija Virtič, globalno učenje, humanitarna pomoč in informacijska dejavnost
E-pošta: patricija.virtic@sloga-platform.org


Adriana

Adriana Aralica, zagovorništvo, raziskovalna in informacijska dejavnost
E-pošta: adriana.aralica@sloga-platform.org


Mateja Skrt fotka
Mateja Skrt, Climate of Change projekt
E-pošta: mateja.skrt@sloga-platform.org


Romana Dobnikar ŠerugaRomana Dobnikar Šeruga, komuniciranje in stiki z javnostmi
E-pošta: romana.seruga@sloga-platform.org


Miha Turk, komuniciranje in stiki z javnostmi
E-pošta: miha.turk@sloga-platform.org

Svet

– Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj), predsednica sveta;

– Max Zimani (Zavod GLOBAL), podpredsednik sveta;

– Robert Križanič (Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi);

Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut);

Adriana Aralica, predstavnica zaposlenih.