Patricija Virtič, vodja področja za globalno učenje pri Platformi SLOGA, je bila izbrana v skupino strokovnjakov večdeležniške skupine za program DEAR Evropske komisije. Triletni mandat je nastopil z majem 2022.

Na poziv Evropske komisije je prispelo več prijav kot so pričakovali. Komisija je med zainteresiranimi izbrala najbolj strokovne, relevantne in izkušene kandidate, hkrati pa je upoštevala geografsko in spolno zastopanost.

Program DEAR (razvojno izobraževanje in ozaveščanje) Evropske komisije je obnovil sestavo svojega glavnega posvetovalnega telesa, večdeležniške skupine DEAR (DEAR Multistakeholder group), ki jo sestavljajo strokovnjaki iz organizacij civilne družbe, lokalnih oblasti, skupine mladih, mednarodnih mrež, nacionalnih vlad in akademikov.

DEAR MSG je 40-člansko posvetovalno telo, ki se ukvarja z izmenjavo in učenjem, povezanimi s politiko, povezovanjem in usklajevanjem na področju razvojnega izobraževanja in ozaveščanja na evropski ravni. Poleg svetovanja Evropski komisiji o ciljih, viziji in izvajanju programa DEAR bo razvijalo in podpiralo zamisli, kako okrepiti vpliv izobraževanja o globalnem učenju in ozaveščanja v Evropi in medsebojno sodelovanju med različnimi deležniki.

Patricija Virtič je dolgoletna vodja globalnega učenja pri Platformi SLOGA, ki ima izkušnje s snovanjem, z izpeljavo ter evalvacijo projektov globalnega učenja na nacionalni in mednarodni ravni. Je del mreže za globalno učenje pri Centru Sever Jug Sveta Evrope, nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja, tematska koordinatorica Tednov vseživljenjskega učenja, urednica Najboljših novic iz sveta, članica usmerjevalnega odbora evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD za globalno učenje in članica delovnih skupin za politike za cilj trajnostnega razvoja 4.7 pri Bridge 47. UNESCO jo je povabil v strokovno skupino za revizijo Priporočil 1974, pred tem je bila del slovenskih delegaciji na svetovni konferenci o izobraževanju za trajnostni razvoj, 5. UNESCO forumu o transformativnem izobraževanju in Sedme mednarodne konference o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII), ki bo potekala naslednji mesec. Piše publikacije in priročnike ter sodeluje v raziskavah (npr. Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021).

Z izkušnjami na področju zagovorništva in izvedbe aktivnosti globalnega učenja je del snovanja različnih nacionalnih, evropskih ter globalnih politik, aktivnosti in programov. V zadnjem času je sodelovala pri nastanku Berlinske deklaracije o izobraževanju za trajnostni razvoj, številnih evropskih (npr. education for environmental sustainability) in globalnih procesih (npr. Future of Education). Trenutno na evropski ravni vodi nevladne organizacije v procesu nastanka nove deklaracije za globalno učenje pri Global Education Network Europe (GENE), evropski mreži ministrstev in agencij z nacionalno odgovornostjo za oblikovanje politik, financiranje ter podporo na področju globalnega učenja.

Translate »