»300 družin iz kraja Kiguhu v Burundiju ima že tri leta dostop do neoporečne pitne vode. Prej so ti ljudje zajemali vodo iz izvira skupaj z živalmi, zaradi česar so pogosto zbolevali za črevesnimi boleznimi. Ko je bil zajezen izvir in zgrajen vodnjak, se je zelo hitro zmanjšala pojavnost teh bolezni pri ljudeh,« je povedala slovenska misijonarka sestra Bogdana Kavčič. V sodelovanju z njo je na prošnjo lokalnega prebivalstva Slovenska karitas preko akcije Za srce Afrike v letu 2017 podprla gradnjo tega 10.000-litrskega vodnjaka. Pri gradnji je pomagalo 50 domačinov, ki so s tem dobili priložnost za delo, zaslužek ter možnost za lažje preživetje družin. Eden od staršev, ki hodi vsak dan k vodnjaku po vodo, je dejal: »To je nekaj velikega za naš kraj, kar so nam dali dobrotniki iz Slovenije. Hvala

Več na www.karitas.si.

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2021 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Zgodbe uporabnikov, ki so vključeni v projekte slovenskih nevladnih organizacij, so bile zbrane v okviru projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »