Javno posvetovanje o boju proti nasilju na podlagi spola in nasilju v družini

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o najboljših načinih za boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju v družini. Zbrana mnenja bodo vključena v zakonodajno pobudo, napovedano v strategiji za enakost spolov, ki se pričakuje do konca tega leta. Beri dalje

Akcijski načrt za enakost spolov – pravice žensk in deklet v središču globalnega okrevanja za resnično enakost spolov po vsem svetu

Nov akcijski načrt Evropske unije za spodbujanje enakosti spolov in krepitev moči žensk v vsem zunanjem delovanju EU, je bil predstavljen 25. novembra 2020. Ambiciozni načrt za obdobje 2021–2025 je namenjen pospešitvi napredka pri opolnomočenju žensk in deklet ter utrditvi napredka, doseženega na področju enakosti spolov v 25 letih od sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje. Beri dalje

Svetovni dan deklic 2020

11. oktobra je svetovni dan deklic, ki je letos potekal pod sloganom Moj glas za našo prihodnost. UNICEF in partnerji  vsako leto  pomagajo okrepiti prizadevanja deklic za zaščito njihovih pravic, za družbo enakih možnosti in enakosti med spoloma, ki jih v vsakdanjem življenju prepogosto niso deležne. Pandemija koronavirusa je letos dodatno ogrozila položaj deklic, saj ima uničujoč vpliv na njihova življenja po vsem svetu. UNICEF in partnerji pozivajo, da skupaj ustvarimo boljši svet za deklice – okrepimo njihov glas in pomagamo uresničiti njihove predloge za našo skupno prihodnost.

Beri dalje

ReNPEMŽM 2030 – anketa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja novo resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. Pri tem se obračajo na strokovnjakinje oziroma strokovnjake in prosijo za mnenja o predlaganih ključnih ciljih na posameznih vsebinskih področjih. Na podlagi ciljev bodo pristojna ministrstva pripravila konkretne ukrepe in dejavnosti za njihovo dosego.  Beri dalje

Naslavljanje podnebnih sprememb in varnostnih vprašanj skozi spol

Novo poročilo »Gender, Climate & Security: Sustaining Inclusive Peace on the Frontlines of Climate Change« razkriva tesne vezi med spolom, podnebjem in varnostjo ter kaže, da so ženske v ospredju boja proti podnebnih spremembah in igrajo poglavitno vlogo v preprečevanju konfliktov ter grajenju trajnostne in vključujoče mirne prihodnosti. Beri dalje

Evropa: Milijoni žensk in deklet sredi pandemije covida-19 soočenih s povečanjem negotovosti in nasilja

Amnesty International, Women’s Link Worldwide in International Planned Parenthood Federation so v tako imenovanem Vodiču za Evropo: Zaščita pravic žensk in deklet v času pandemije covida-19 in po njej (Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of the COVID-19 pandemic and its aftermath, opozorili, da se je povečala raven negotovosti in nasilja nad ženskami po vsej Evropi. Beri dalje

EIGE: Orodja za pripravo projektnih proračunov, ki upoštevajo vidik spola

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je pripravil  orodja za pripravo projektnih proračunov, ki upoštevajo vidik spola. Beri dalje

Publikacija, ki osvetljuje cilj trajnostnega razvoja 8

Publikacija z naslovom “Spotlight on SDG 8: The impact of marriage and children on labour market participation” raziskuje kakšen vpliv imajo poroke in otroci na udeležbo na trgu dela.
Beri dalje

Na voljo dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti žensk in deklet

V World Association of Girl Guides and Girl Scouts so izdali dokument, ki raziskuje tveganja in ranljivosti, s katerimi se srečujejo ženske in dekleta, kako krize v javnem zdravstvu lahko poglabljajo spolne neenakosti in pozivajo k ukrepanju.
Beri dalje

100-letnica rojstva antropologinje dr. Branislave Sušnik

Leto 2020 je posvečeno 100-letnici rojstva dr. Branislave Sušnik, slovenske znanstvenice, etnologinje in antropologinje, ki je živela in delala v Paragvaju. Beri dalje