Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Projekt PROTEUS

Co-funded by the EU vertical

Ime projekta: PROTEUS

Trajanje: Projekt se je začel izvajati januarja 2023 in bo trajal do decembra 2025.

Vodilni partner: Transatlantic Foundation, Europska veja GMF.

Partnerji: Platforma SLOGA in drugi.

Financerji: PROTEUS so-financira Europska Komisija.

Co-funded by the EU horizontal

Izberite jezik / Translate

Koledar dogodkov

april 2024

P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
Dogodki za 1 april
Ni dogodkov
Dogodki za 2 april
Ni dogodkov
Dogodki za 3 april
Ni dogodkov
Dogodki za 4 april
Ni dogodkov
Dogodki za 5 april
Ni dogodkov
Dogodki za 6 april
Ni dogodkov
Dogodki za 7 april
Ni dogodkov
8
9
10
11
12
13
14
Dogodki za 8 april
Ni dogodkov
Dogodki za 9 april
Ni dogodkov
Dogodki za 10 april
Ni dogodkov
Dogodki za 13 april
Ni dogodkov
Dogodki za 14 april
Ni dogodkov
15
16
17
18
19
20
21
Dogodki za 15 april
Ni dogodkov
Dogodki za 16 april
Ni dogodkov
Dogodki za 17 april
Dogodki za 18 april
Ni dogodkov
Dogodki za 19 april
Ni dogodkov
Dogodki za 20 april
Ni dogodkov
Dogodki za 21 april
Ni dogodkov
22
23
24
25
26
27
28
Dogodki za 22 april
Ni dogodkov
Dogodki za 23 april
Ni dogodkov
Dogodki za 24 april
Ni dogodkov
Dogodki za 25 april
Ni dogodkov
Dogodki za 26 april
Ni dogodkov
Dogodki za 27 april
Ni dogodkov
Dogodki za 28 april
Ni dogodkov
29
30
1
2
3
4
5
Dogodki za 29 april
Ni dogodkov
Dogodki za 30 april
Ni dogodkov

Močna in živahna civilna družba je bistveni predpogoj za pluralistično liberalno demokracijo.

Ta ključna vloga je civilno družbo vse bolj izpostavljala napadom. Pospešen propad demokracije, družbena polarizacija in politična avtokratizacija spodkopavajo delovanje in vitalnost civilne družbe po vsej EU. Posledica tega je že vsaj desetletje pojav »krčenja prostora« za civilno družbo.

Konzorcij projekta Državljani EU, enakost, pravice in vrednote (CERV) PROTEUS, ki ga vodi Transatlantic Foundation, evropska veja GMF, obravnava te izzive za civilno družbo v osmih srednjeevropskih državah: Bolgariji, Hrvaški, Češki, Madžarski, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji.

Splošni cilj PROTEUS-a je krepitev organizacij civilne družbe (CSO) in civilnih iniciativ ter opolnomočenje civilnih aktivistov, da bodo lahko zaščitili, promovirali in ozaveščali o evropskih vrednotah in temeljnih pravicah – predvsem o demokraciji, pravni državi, človekovih pravicah, enakosti moških in žensk ter nediskriminacija pripadnikov manjšin – in pravice državljanov EU, kot so zapisane v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Projekt to dosega z zagotavljanjem ciljno usmerjenih nepovratnih sredstev in prilagojene izgradnje zmogljivosti srednjeevropskim organizacijam civilne družbe ter povečanjem njihovih zmogljivosti zbiranja sredstev, upravljanja in zagovorništva, z močnim poudarkom na civilnih akterjih na obrobnih in podeželskih območjih.

PROTEUS pri svojem delu zasleduje naslednje štiri cilje:

  • Podpiranje demokratične udeležbe, javne razprave in vključevanja
  • Krepitev odpornosti OCD na krčenje prostora
  • Zaščita in spodbujanje vrednot in temeljnih pravic EU s posebnim poudarkom na obrobnih in podeželskih območjih.
  • Podpiranje državljanskega aktivizma na obrobnih in podeželskih območjih

PROTEUS kot projekt CERV financira Evropska komisija in zajema obdobje od januarja 2023 do decembra 2025.

Sofinancirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

Novice in objave

Translate »