SDG Talks so niz pogovorov z domačimi in tujimi strokovnjaki o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo skupno agendo za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti in planetarnih meja.

VKLJUČUJOČE IZOBRAŽEVANJE

Niz pogovorov SDG talks, ki so se tokrat osredotočali na cilje trajnostnega razvoja in vključujoče izobraževanje, smo posneli v sklopu projekta Bridge 47.

Bridge 47 je projektni konzorcij 15 partnerjev, ki si prizadevajo krepiti povezovanje ljudi in mobilizirati civilno družbo po vsem svetu, da bi s pomočjo globalnega učenja odigrala svojo vlogo pri zavzemanju za globalno pravičnost in odpravljanju revščine. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Platforma SLOGA je pogovore o ciljih trajnostnega razvoja in vključjočega izobraževanja pripravila v sodelovanju z Društvom za Združene narode za Slovenijo. Namen niza pogovorov je promocija ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Izražena stališča so v izključni odgovornosti avtorjev in ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.

SDG Talks: prof. dr. Maja Bučar iz Fakultete za družbene vede

SDG Talks, spletni pogovor o ciljih trajnostnega razvoja in kakovostnem izobraževanju je gostil prof. dr. Majo Bučar iz Fakultete za družbene vede / Centra za mednarodne odnose, predsednico Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pri MZZ.

SDG Talks: Gašper Hrastelj, Urad za UNESCO in Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

Na novem spletnem pogovoru o ciljih trajnostnega razvoja in kakovostnem izobraževanju SDG Talks smo gostili Gašperja Hrastelja, direktorja Urada za UNESCO in generalnega sekretarja Slovenske nacionalne komisije za UNESCO ter mag. Zvonko Pangerc Pahernik, vodjo promocijskega in informacijskega središča ter vodjo projektov TVU in EPUO iz Andragoškega centra Slovenije.

SDG Talks: Martin Nesirky, UNIS Vienna

Martin Nesirky iz United Nation Information Service Vienna je bil gost SDG Talks, spletnega pogovora o ciljih trajnostnega razvoja in kakovostnem izobraževanju.

SDG Talks: mag Nataša Adlešič Barba, MZZ

Tokratna gostja spletnega pogovora SDG Talks  o ciljih trajnostnega razvoja in kakovostnem izobraževanju je bila mag. Nataša Adlešič Barba, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve.

MIGRACIJE in CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

V okviru projekta #MigratED smo pripravili niz pogovorov SDG talks s poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja in migracijah. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 temelji na človekovih pravicah in prepoznava prispevek migracij k trajnostnemu razvoju. Migracije so presečna tema, ki se dotika vseh ciljev trajnostnega razvoja. Namen niza pogovorov je promocija ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Projekt #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju) si prizadeva razširjati dobre prakse globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ter ozaveščati mlade o človekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočem izobraževanju tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem. Projektni konzorcij združuje devet partnerskih organizacij iz Italije (WeWorld – GVC kot vodilni partner in Občina Bologna ter C.S.A.P.S.A.2 kot partnerski organizaciji), Portugalske (4Change in COFAC/CICANT), Grčije (ActionAid Hellas ter Karpos), Cipra (Future World Center) in Slovenije (Platforma SLOGA).

Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev.

SDG Talks: Romana Zidar, UNHCR

Na SDG Talks, spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja, smo gostili dr. Romano Zidar, strokovno sodelavko Predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za Centralno Evropo, zadolžena za Slovenijo.

SDG Talks: Lucija Tacer, mladinska delegatka OZN

Lucija Tacer, mladinska delegatka Organizacije združenih narodov je bila tokratna gostja spletnega pogovora SDG Talks o ciljih trajnostnega razvoja.

SDG Talks: Alja Skele, Slovenska fundacija za UNICEF

Tokratni SDG Talks, zadnji v nizu pogovorov znotraj projekta #MigratED, smo posneli z Aljo Skele, vodjo zagovorništva otrokovih pravic pri Slovenski fundaciji za UNICEF.

SDG Talks: Anja Fortuna, Evropski mladinski forum

Anja Fortuna, podpredsednica Evropskega mladinskega foruma, je bila gostja SDG Talks, spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja, ki jih pripravlja Platforma SLOGA.