Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Najboljše novice iz sveta

Najboljše novice iz sveta tokrat o napredku pri doseganju enakosti spolov

V Sloveniji se po odmevnem razdeljevanju Najboljših novic iz sveta v letih 2015 in 2016 znova pridružujemo temu projektu. Osrednja tema letošnjih Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, je enakost spolov. Izdajo in razdeljevanje letos koordinira platforma SLOGA, Najboljše novice iz sveta pa so tudi del Slovenskih razvojnih dni.

Preko Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih že 15 let soustvarja tudi Slovenija. Prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu. Zgodbe, med njimi prvič tudi zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Preberi več

Deljenje Najboljših novic iz sveta

Deljenje najboljših novic iz sveta

V letu 2019 je pri razdeljevanju časopisa sodelovalo 19 ministrstev in vladnih služb, Mestna občina Ljubljana, šole, fakultete, nevladne organizacije s platformo SLOGA na čelu, časopis pa so prejeli prebivalci več slovenskih mest (Jesenic, Kopra, Maribora, Metlike, Ljubljane, Kranja, Ponikve pri Žalcu, Novega mesta, Celja, Murske Sobote in Velenja). Skupaj je bilo razdeljeno 10.000 izvodov brezplačnega časopisa, še več novic pa je na voljo na spletni strani.

Kaj je sploh enakost spolov?

Enakost spolovČe želimo odgovoriti na to vprašanje, je smiselno, da najprej povemo, kaj enakost žensk in moških ni: ni istost. Enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, saj, kot mnogi zmotno mislijo, ne temelji na zanikanju, ampak sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog. To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Ko torej govorimo o enakopravnosti spolov, enakovrednosti, o enakih možnostih, o enakih pravicah, enakem dostojanstvu itd., govorimo ravno o tem, kar je pod skupnim imenom zajeto v pojmu enakost spolov. Enakost spolov se sicer velikokrat enači z enakopravnostjo spolov. Ta pojem je ljudem bližji, vendar pomeni zgolj pravno enakost žensk in moških. Tovrstno razumevanje enakosti spolov pa je preozko in neustrezno. Sodobni koncept enakosti spolov torej vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in zadeva realne okoliščine. Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi.

Preberi več

Deljenje Najboljših novic iz sveta Ljubljana

LJUBLJANA

Najboljše novice sveta Koper

KOPER

Najboljše novice Maribor

MARIBOR

Novice

Majhne spremembe, trajni učinki

rsz karitas burundi

Tudi Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Prevzela je soodgovornost za odpravo revščone in doseganje enakosti spolov ter trajnostnega razvoja. Z namenom izboljšati življenja posameznikov in skupnosti nevladne organizacije izvajamo projekte slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Skupaj prispevamo k spoštovanju človekovega dostojanstva in trajnostni, pravični, vključujoči, varni ter uspešni prihodnosti za vse.

Slovenija je donatorica uradne razvojne pomoči postala leta 2004, ko se je pridružila Evropski uniji. Prednostna usmeritev slovenskega razvojnega sodelovanja so države Zahodnega Balkana, več slovenskih nevladnih organizacij – v sodelovanju s partnerskimi organizacijami v posamezni partnerski državi – pa je dejavnih v Afriki.

Ministrstvo za zunanje zadeve podira 28 projektov mednarodnega rzavojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, od tega jih je 12 namenjenih doseganju enakosti spolov oziroma krepitvi vloge žensk in deklic, predvsem na ekonomskem in socialnem področju.

Preberi več

Najpomembnejši načrt na svetu

17 globalnih ciljev je načrt, ki so ga sprejele vse države sveta. Stremijo k reševanju mnogih najbolj perečih izzivov na svetu do leta 2030. Eden od ciljev je zagotoviti enakost spolov. Med drugim bomo odpravili nasilje nad deklicami in ženskami ter diskriminacijo deklic in žensk. Vsi bomo imeli enake pravice in možnosti udejstvovanja v družbi – ne glede na spol.

Preberi več

Ženskam več moči

Ženskam več moči

V zadnjih desetih letih so ženske v svetu pridobile več političnega vpliva. Danes ženske zasedajo že skoraj četrtino parlamentarnih sedežev po svetu. V zadnjem desetletju se je delež žensk v parlamentih povečal s 17,8 odstotka v letu 2007 na sedanjih 23,6 odstotka.

Preberi več

V slogi je moč
Enakost spolov SDG

Videoposnetki

Če bi moški nadomestili ženske v oglasih …

Na igrišču za badminton največ dve ženski hkrati

Zavarovalnica za ženske

Modre in rdeče cene v restavracijskem jedilniku

Trgovina z oblekami za moške

Kako v višje nadstropje – peš ali z dvigalom?

Preberi več

Indeks enakosti spolov 2022 razkriva (pre)počasen napredek

Indeks enakosti spolov 2022 razkriva (pre)počasen napredek

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je objavil indeks enakosti spolov za leto 2022, ki kaže, da je napredek v EU izredno počasen, saj se je v primerjavi z lanskim letom povečal le za 0,6 točke. Posledično znaša povprečna ocena EU zdaj 68,6 od 100 točk, kar je...

Preberi več
Najboljše novice iz sveta letos posvečene miru, pravičnosti in močnim institucijam

Najboljše novice iz sveta letos posvečene miru, pravičnosti in močnim institucijam

Ob obletnici sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja (25. september) so v slovenščini tudi letos izšle Najboljše novice iz sveta. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, ponovno koordinira...

Preberi več
Evropski teden trajnostnega razvoja 2022

Evropski teden trajnostnega razvoja 2022

V državah EU bo letos že osmič zapovrstjo od 20. do 26 septembra 2022 potekal Evropski teden trajnostnega razvoja (ETTR), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem Agende 2030 za...

Preberi več
Evropska unija napreduje pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Evropska unija napreduje pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Statistični urad EU Eurostat je objavil poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU za leto 2022. Poročilo „Trajnostni razvoj v Evropski uniji – poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v...

Preberi več
Misija EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

Misija EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

Evropska komisija je predstavila 100 mest v EU, ki bodo sodelovala v misiji EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, imenovani tudi misija Mesta. Izmed 377 prijavljenih mest so se na končni seznam uvrstila mesta iz vseh 27 držav članic in 12 mest...

Preberi več
Translate »