wbn logo3Najboljše novice iz sveta tokrat o napredku pri doseganju enakosti spolov

V Sloveniji se po odmevnem razdeljevanju Najboljših novic iz sveta v letih 2015 in 2016 znova pridružujemo temu projektu. Osrednja tema letošnjih Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, je enakost spolov. Izdajo in razdeljevanje letos koordinira platforma SLOGA, Najboljše novice iz sveta pa so tudi del Slovenskih razvojnih dni.

Preko Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih že 15 let soustvarja tudi Slovenija. Prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu. Zgodbe, med njimi prvič tudi zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Preberi več

IMG_20190312_195806V letu 2019 pri razdeljevanju časopisa sodeluje 19 ministrstev in vladnih služb, Mestna občina Ljubljana, šole, fakultete, nevladne organizacije s platformo SLOGA na čelu, časopis pa bodo prejeli prebivalci več slovenskih mest (Jesenic, Kopra, Maribora, Metlike, Ljubljane, Kranja, Ponikve pri Žalcu, Novega mesta, Celja, Murske Sobote in Velenja). Skupaj bomo razdelili 10 000 izvodov brezplačnega časopisa, še več novic pa je na voljo na spletni strani.

Deljenje Najboljših novic iz sveta

7. MAREC: LJUBLJANA

8. MAREC: LJUBLJANA

9. MAREC: CELJE

11. MAREC: KRANJ, MURSKA SOBOTA

12. MAREC: KOPER

13. MAREC: PONIKVA PRI ŽALCU, NOVO MESTO

14. MAREC: MARIBOR

15. MAREC: JESENICE, METLIKA

16. MAREC: VELENJE

17. MAREC: LJUBLJANA

18. MAREC: LJUBLJANA

enakost spolovKaj je sploh enakost spolov?

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je smiselno, da najprej povemo, kaj enakost žensk in moških ni: ni istost. Enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, saj, kot mnogi zmotno mislijo, ne temelji na zanikanju, ampak sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog. To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Ko torej govorimo o enakopravnosti spolov, enakovrednosti, o enakih možnostih, o enakih pravicah, enakem dostojanstvu itd., govorimo ravno o tem, kar je pod skupnim imenom zajeto v pojmu enakost spolov. Enakost spolov se sicer velikokrat enači z enakopravnostjo spolov. Ta pojem je ljudem bližji, vendar pomeni zgolj pravno enakost žensk in moških. Tovrstno razumevanje enakosti spolov pa je preozko in neustrezno. Sodobni koncept enakosti spolov torej vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in zadeva realne okoliščine. Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi. Preberi več

RAZDELJEVANJE NAJBOLJŠIH NOVIC IZ SVETA

VELENJE

Sobotni dan, 16. marca 2019, so obiskovalci mestnega središča v Velenju lahko prejeli svoj izvod Najboljših novic iz sveta. Za razdelitev je poskrbel Zavod Krog, član platforme SLOGA, in sicer njihova območna izpostava Velenje, ki je pred kratkim odprla svoja vrata. Preberi več

LJUBLJANA

V Ljubljani, prestolnici Slovenije, bodo prebivalci in obiskovalci v sklopu 9. Slovenskih razvojnih dnevov, ki potekajo med 7. in 18. marcem 2019, imeli več priložnosti prejeti svoj izvod Najboljših novic iz sveta. Največja razdelitev je potekala v središču mesta 8. marca 2019, na mednarodni dan žensk, časopis pa bo mogoče prejeti še ob drugih priložnostih.  Preberi več

KOPER

V torek, 12. marca 2019 so obiskovalci mestnega središča v Kopru lahko prejeli svoj izvod Najboljših novic iz sveta. Za razdelitev je poskrbela PiNA, članica platforme SLOGA. Preberi več

MARIBOR

Obiskovalci mestnega središča Maribor so lahko 14. marca prebirali novice o dosežkih na področju enakosti spolov. Takšna je bila namreč tema letošnjih Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih. Za razdelitev je poskrbel Inštitut za proučevanje enakosti spolov, s katerim platforma SLOGA dobro sodeluje že dlje časa. Preberi več

KRANJ

V ponedeljek, 11. marca 2019 so obiskovalci mestnega središča Kranja lahko prejeli svoj izvod Najboljših novic iz sveta. Za razdelitev je poskrbelo Humanitarno društvo ADRA Slovenija, članica platforme SLOGA. Preberi več

JESENICE

15. marca 2019 so prebivalci Jesenic lahko prejeli svoj izvod Najboljših novic iz sveta. Osrednja tema letošnjih Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, je enakost spolov. Za razdelitev je poskrbelo Človekoljubno društvo Up, član platforme SLOGA. Preberi več

NOVO MESTO

NOVICE

Majhne spremembe, trajni učinki

Zdravstvo - novozgrajeni prostori za hospitalizacijo bolnikovTudi Slovenija prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Prevzela je soodgovornost za odpravo revščone in doseganje enakosti spolov ter trajnostnega razvoja. Z namenom izboljšati življenja posameznikov in skupnosti nevladne organizacije izvajamo projekte slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Skupaj prispevamo k spoštovanju človekovega dostojanstva in trajnostni, pravični, vključujoči, varni ter uspešni prihodnosti za vse.

Slovenija je donatorica uradne razvojne pomoči postala leta 2004, ko se je pridružila Evropski uniji. Prednostna usmeritev slovenskega razvojnega sodelovanja so države Zahodnega Balkana, več slovenskih nevladnih organizacij – v sodelovanju s partnerskimi organizacijami v posamezni partnerski državi – pa je dejavnih v Afriki.

Ministrstvo za zunanje zadeve podira 28 projektov mednarodnega rzavojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, od tega jih je 12 namenjenih doseganju enakosti spolov oziroma krepitvi vloge žensk in deklic, predvsem na ekonomskem in socialnem področju. Preberi več

Agnesa je begunka iz Kosova, ki s pomočjo različnih znanj, pridobljenih preko projekta, financiranega s sredstvi slovenskega zunanjega ministrstva, izdeluje izdelke za prodajo. Tako je postala samostojna.

Preberite njeno zgodbo.

Clementine, ki je že izboljšala pogoje za trajnostno preživetje svoje družine, je predstavnica ene izmed 600 ranljivih družin, vključenih v projekt učinkovitejše rabe naravnih virov v okrožju Karongi v Ruandi, kjer ljudje večinoma živijo od pridelanega na koščku zemlje.

Preberite njeno zgodbo.

Mirjana je ena izmed 30 žensk, ki so dobile možnost poklicnega usposabljanja. Žena in mati dveh otrok iz območja Banja Luke, ima po mnogih letih zopet možnost zaposlitve in s tem večje samostojnosti.

Preberite njeno zgodbo.

Zaradi razvojnega projekta v Ugandi ima Jackie dostop do njive, kjer prideluje zelenjavo in sadje. Lani je bil na njivi zgrajen tudi vodnjak, ki omogoča dostop do pitne vode za Jackie in njene otroke. Naučila se je kmetovanja.

Preberite njeno zgodbo.

Anisa je postala lokalna koordinatorica projekta slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja Foruma FER v Albaniji, ki je v prvi vrsti namenjen izboljšanju položaja žensk v podeželski Puki, najbolj revni in najbolj patriarhalni regiji Albanije.

Preberite njeno zgodbo.

Marie Aimee Umugeni je stara 35 let, ima dva otroka in živi v Kigaliju v Ruandi. Leta 2010 je prevzela vodenje ženske organizacije Nyamirambo Women’s Center, ki je bila ustanovljena s pomočjo Mirovnega inštitutav sklopu projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Preberite njeno zgodbo.

Serveta je sodelovala na tečaju šivanja, ki je potekal v sklopu slovenskega projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga izvaja Humanitarno društvo ADRA Slovenija za opolnomočenja žensk v Črni gori.

Preberite njeno zgodbo.

Valentina iz jugovzhodne Srbije se je udeležila izobraževanja o predelavi sadja in zelenjave v domačih podjetjih in upa, da bo s tem omogočila svoji družini, da bo bolje živela. Izobraževanje je potekalo v sklopu projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja “Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije”, ki ga izvaja Slovenska karitas.

Preberite njeno zgodbo.

Ženske na poti proti enakosti v izobraževanju

V svetovnem merilu deklice na področju izobraževanja ne zaostajajo več občutno za dečki. V večjem številu držav so jih po izobrazbi celo že prehitele.

kenija solaBoljša izobrazba ne koristi zgolj deklicam in ženskam. Veliko pridobi tudi družba, kajti izobražene ženske rojevajo manj otrok, ki pa so bolj zdravi in so tudi sami deležni boljše izobrazbe. Izobražene ženske imajo več možnosti za prispevek k družbi in gospodarstvu. Vse to prispeva k zmanjšanju svetovne revščine. Preberi več

Ženssadje zenskake lahko nahranijo milijone

Če bi bile ženske v svetu deležne enakega dostopa do sredstev kot moški, bi se, po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov, delež podhranjenih ljudi na svetu lahko zmanjšal za 150 milijonov.

Ženske nimajo enakega dostopa do povsem osnovnih sredstev, kot so orodje za obdelavo zemlje, gnojila in kakovostna semena. V nekaterih državah ženskam niti ni dovoljeno dedovanje ali posedovanje zemlje. Četudi že imajo v lasti nekaj zemlje, pa na splošno težje pridobijo bančno posojilo, s katerim bi lahko vlagale v razvoj svojega kmetovanja. Preberi več

V razvojnih projektih Slovenske karitas so ženske nosilke sprememb

Ruanda Clementine zgodba 1 (3)Slovenska karitas izvaja projekte in programe mednarodnega razvojnega sodelovanja večinoma v državah podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana ter tudi v Aziji. Te projekte in programe podpira preko lastnih akcij (kot so Za srce Afrike, Z delom do dostojnega življenja, Ne pozabimo – Zahodni Balkan) in ob (so)financiranju s strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Slovenska karitas verjame, da so prav ženske nosilke sprememb, razvoja in prinašalke boljšega življenja v skupnostih in družbah, kjer živijo. Preberi več

Rdeča nit razvojnih projektov FER sta enakost spolov in spoštovanje lokalnih potreb ter okolja

fer ugandaForum za enakopraven razvoj – FER je na Valu 202 predstavil razvojne projekte. FER v Ugandi izvaja projekt, namenjen večji varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo, v Albaniji, v občini Puka, pa ženske učijo kozjereje, s katero jim bo zagotovljena samozadostnost.

Ministrstvo za zunanje zadeve podira 28 projektov mednarodnega rzavojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, od tega jih je 12 namenjenih doseganju enakosti spolov oziroma krepitvi vloge žensk in deklic, predvsem na ekonomskem in socialnem področju. Preberi več

ženske2V znanosti so ženske še vedno slabše zastopane, njihov potencial ni v celoti izkoriščen in cenjen

Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žensk objavila poročilo o zastopanosti žensk v znanosti She Figures. V študiji ugotavlja, da se število znanstvenic v Evropi počasi povečuje, vendar so ženske v znanosti še vedno veliko slabše zastopane, njihov potencial pa ni v celoti izkoriščen in cenjen.

Poročilo She Figures, ki ga Komisija objavlja vsaka tri leta, ocenjuje napredek pri zagotavljanju enakosti spolov v znanosti in na področju inovacij v Evropi na podlagi kazalnikov, kot so relativna plača, delovne razmere in dostop do financiranja raziskav. Preberi več

enakost spolovPoročilo o enakosti žensk in moških v EU za leto 2019 razkriva prepočasne spremembe na področju

Evropska komisija je ob mednarodnim dnevom žensk objavila poročilo o enakosti žensk in moških v EU za leto 2019. V poročilu ugotavlja, da se enakost izboljšuje, vendar so spremembe prepočasne.

Stopnja zaposlenosti žensk v EU je leta 2017 s 66,4 % dosegla najvišjo raven doslej, vendar se stanje po državah članicah razlikuje. Ženske so bolj izpostavljene tveganju revščine, saj so njihove plače v povprečju 16 % nižje kot pri moških. To posledično povzroča vrzel pri pokojninah, ki je leta 2017 znašala 35,7 %. Preberi več

Osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni na 8. marec

Na dan, ko obeležujemo mednarodni dan žensk so platforma SLOGA, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizirali osrednji del prvega dela letošnjih devetih Slovenskih razvojnih dni.

Strokovnjaki so v okviru dogodka razpravljali o enakosti spolov, krepitvi moči žensk in njihovih pravicah na nacionalni ter globalni ravni. Enotni so si bili, da je enakost spolov predpogoj za trajnostni razvoj, odpravljanje revščine in dobrobit družbe. Preberi več

Ženskam več moči

V zadnjih desetih letih so ženske v svetu pridobile več političnega vpliva. Danes ženske zasedajo že skoraj četrtino parlamentarnih sedežev po svetu. V zadnjem desetletju se je delež žensk v parlamentih povečal s 17,8 odstotka v letu 2007 na sedanjih 23,6 odstotka. Preberi več

Najpomembnejši načrt na svetu

17 globalnih ciljev je načrt, ki so ga sprejele vse države sveta. Stremijo k reševanju mnogih najbolj perečih izzivov na svetu do leta 2030. Eden od ciljev je zagotoviti enakost spolov. Med drugim bomo odpravili nasilje nad deklicami in ženskami ter diskriminacijo deklic in žensk. Vsi bomo imeli enake pravice in možnosti udejstvovanja v družbi – ne glede na spol. Preberi več

VIDEOPOSNETKI

Če bi moški nadomestili ženske v oglasih …

Zavarovalnica za ženske

Trgovina z oblekami, kjer lahko nakupujejo le moški

Na igrišču za badminton največ dve ženski hkrati

Modre in rdeče cene v restavracijskem jedilniku

Kako v višje nadstropje – peš ali z dvigalom?

PREBERI VEČ