Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Članice platforme SLOGA

Sloga je platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ki jo je leta 2016 ustanovilo 19 nevladnih organizacij za boljše povezovanje, večanje sinergijskih učinkov medsebojnega delovanja in večjo razpoznavnost slovenskih NVO na evropski oziroma mednarodni ravni. Članice so naštete po abecednem vrstnem redu.

Časoris

Časoris

je spletni časopis za otroke, ki informira, usmerja in navdihuje najbolj ranljive člane naše skupnosti – otroke. Krepi njihov občutek globalnega državljanstva in skrbi za medijsko pismenost otrok in mladine.

Podpri

Društvo Afriški center

Društvo Afriški center

združuje Afričane, živeče na območju Republike Slovenije, in vse, ki želijo prek društva sodelovati na različnih, z Afriko povezanih področjih.

Društvo Bodi svetloba

Društvo Bodi svetloba

je dejavno na področju človekoljubnih in razvojnih dejavnosti, globalnega učenja, zdravega življenjskega sloga, raziskovanja ustvarjalnosti, migracij ter medkulturnega in medverskega dialoga.

Društvo Humanitas

Društvo Humanitas

deluje na področjih globalnega učenja, razvoja, botrstva, pravične trgovine in človekovih pravic. Z izobraževanjem o globalnih izzivih ozavešča, še zlasti mlade, o globalni soodvisnosti in jih vzpodbuja k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi odgovornemu načinu življenja.

Podpri

Društvo Interes

Društvo Interes

je kulturno umetniško športno izobraževalno društvo mladih Ljubljana.

Društvo Klub mednarodnega prijateljstva

Društvo Klub mednarodnega prijateljstva

spremlja mednarodne strategije in politike in se vključuje v razprave o različnih globalnih perspektivah.

Društvo prijateljev zmernega napredka Koper

Društvo prijateljev zmernega napredka Koper

je v Kopru ustanovil Marko Brecelj, vsestranski kulturni ustvarjalec, ki med drugim izvaja družbenokritične performanse.

Društvo SOS telefon

Društvo SOS telefon

nudi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, podporo na poti iz nasilja ter izobražuje in ozavešča o nasilju in o nesprejemljivosti nasilja.

Podpri

Društvo ŠKUC

Društvo ŠKUC

razvija neodvisne, alternativne kulturne dejavnosti in nove kulturne prakse ter spodbuja delovanje socialno izključenih in marginaliziranih družbenih skupin.

Društvo Up

Društvo Up

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice deluje na izobraževalnem, socialno-varstvenem in humanitarnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto

deluje na področju socialnega varstva, kulture in mladine. Svoje poslanstvo uresničuje z vključevanjem socialno izključenih skupin, spodbujanjem aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi.

Ekvilib Inštitut

Ekvilib Inštitut

se osredotoča na pomen človekovih pravic za večjo učinkovitost razvojnega sodelovanja, zvišanje ravni družbene odgovornosti vseh akterjev družbe in raziskuje spremembe, ki jih pravice naredijo v življenju izključenih posameznikov.

EPeKa

EPeKa

je znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo, ki deluje po načelih socialnega podjetja. Osredotoča se na aktivno vključevanje ranljivih skupin v družbo in na trg dela in sodeluje pri različnih mladinskih projektih.

Focus

Focus

je društvo za sonaraven razvoj, ki deluje na področjih podnebnih sprememb, učinkovite rabe energije, trajnostne mobilnosti, globalne odgovornosti in potrošnje ter odrasti.

Podpri

Forum za enakopraven razvoj

Forum za enakopraven razvoj

Cilj Društva FER je krepitev vloge nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja pri oblikovanju in izvajanju politik na teh področjih.

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

s projekti na področjih izobraževanja, zdravja, enakopravnosti in družbene vključenosti dosega merljive in trajne spremembe v družbi.

Podpri

Humanitarno društvo Hrana za življenje

Humanitarno društvo Hrana za življenje

je slovenska podružnica največje svetovne vegetarijanske humanitarne organizacije Food for life. Z deljenjem brezplačnih vegetarijanskih oz. veganskih obrokov prinaša hrano in upanje tistim, ki to potrebujejo.

Inštitut za afriške študije

Inštitut za afriške študije

IAS deluje na nacionalni in mednarodni ravni s ciljem biti izobraževalno in raziskovalno središče na področju diskriminacije, zagovorništva, socialne pravičnosti, migracij in globalne perspektive.

Kulturno izobraževalno društvo PINA

Kulturno izobraževalno društvo PINA

že več kot dvajset let spodbuja družbeno odgovorne prakse in krepi kulturo dialoga,  odpira prostor za srečevanje, informiranje, izmenjavo, povezovanje in sodelovanje na področju družbenih izzivov.

Mirovni Inštitut

Mirovni Inštitut

razvija raziskovalno, izobraževalno in osveščevalno dejavnost na področjih politike, človekovih pravic in manjšin, medijev, spola in kulturne politike. Je zagovornik ranljivih skupin in si skupaj z njimi prizadeva za odpravo diskriminacije.

Podpri

Novi paradoks

Novi paradoks

Slovensko društvo za kakovost življenja deluje na področju kakovosti duševnega zdravja.

PIC

PIC

pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pomaga posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic ter krepi vpliv nevladnih organizacij na področju varstva okolja in urejanja prostora prek pravne pomoči, zagovorništva in pravnih analiz.

Reka Si

Reka Si

raziskovalni in umetniški inštitut, ki uporablja umetnost in na njej temelječa orodja za participativne raziskave o vključevanju načela enakosti spolov v oblikovanje politik in tečaji usposabljanja o integraciji načela enakosti spolov v medkulturnem upravljanju.

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija

je združenje za promocijo prostovoljstva, ki se že 29 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja prostovoljstvo, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je zagovornica človekovih pravic.

Podpri

Slovenska karitas

Slovenska karitas

Poslanstvo organizacije je skrb za človekovo dostojanstvo in zagovorništvo revnih. Deluje tudi na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči, predvsem na območju Balkana in podsaharske Afrike, in izvaja projekte osveščanja na področju globalnega učenja.

Podpri

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

razvija vizijo trajnostnega razvoja kot ravnovesja med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Je pobudnica potrebnih sprememb in svetilnik trajnostnih praks. Spodbuja prenos načel trajnostnega razvoja v način življenja.

UNICEF Slovenija

UNICEF Slovenija

je eden od 33 UNICEF-ovih nacionalnih odborov, ki delujejo v državah z višjimi dohodki in je nepridobitna nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom, da izpolnjuje UNICEF-ovo poslanstvo v Sloveniji. Od leta 2012 deluje v pravni obliki fundacije.

VITRA - Center za uravnotežen razvoj

VITRA - Center za uravnotežen razvoj

izvaja različne dejavnosti trajnostnega razvoja po Notranjski, Sloveniji, državah bivše Jugoslavije ter državah Srednje in Vzhodne Evrope.

Zavod APIS

Zavod APIS

deluje na področjih umetniške produkcije ter ustvarjalnih pristopov k izobraževanju. Vzpostavlja prostor sodelovanja med ranljivimi skupinami, umetniki, stroko in širšo javnostjo ter raziskuje potencial družbeno angažirane rabe ustvarjalnosti.

Zavod Eko-globalnega partnerstva

Zavod Eko-globalnega partnerstva

je zavod za svetovanje in izmenjavo izkušenj.

Zavod Global

Zavod Global

Zavod za globalno učenje in razvoj projektov spodbuja procese učenja in delovanja, ki poudarjajo soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje ter ponuja strokovno podporo pri razvoju, vodenju in izvedbi projektov.

Zavod KROG

Zavod KROG

deluje na področju človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, izobraževanja in kulture. Posebno pozornost namenja socialno ogroženim, žrtvam nasilja in vojne ter etničnim skupinam.

Podpri

Zavod medgeneracijske vzajemnosti

Zavod medgeneracijske vzajemnosti

izvaja projekte za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa starejših z mlajšimi.

Zavod Povod

Zavod Povod

za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi se ukvarja z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in doseganjem ciljev trajnostnega razvoja prek raziskovanja, zagovorništva, izobraževanja ter izkustvenega in medkulturnega učenja.

Zavod Razvojni center Ptuj

Zavod Razvojni center Ptuj

z izobraževanjem, svetovanjem in mreženjem spodbuja inovativno gospodarstvo in turizem v Ptuju. Prenaša dobre prakse iz tujine in spodbuja mednarodno povezanost mladih.

Zavod Voluntariat

Zavod Voluntariat

kot veja mreže SCI širi mirovniške nazore, ideje o trajnostnem razvoju, povezovanju s tretjim svetom in medgeneracijskemu sodelovanju, skozi prostovoljno delo in druge projekte.

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije

je stanovsko združenje managerjev, ki sprejemajo in udejanjajo krščanski socialni nauk ter na poslovnem področju zagovarjajo in uveljavljajo temeljne vrednote pravične socialno-tržne ekonomije.

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije

kot članica mednarodnih organizacij EURAG in EUROCARERS izvaja nacionalne in mednarodne projekte s področij vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja, borbe proti diskriminaciji starejših.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Temeljni cilj ZPMS je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.  Prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin in razvija prostovoljno delo.

Podpri

Novice članic Sloge

Tukaj lahko preberete zadnje novice članic Sloga Platforme.

Podaljšan rok za prijavo na natečaj Onkraj mehurčka – natečaj za naj učiteljico oz. učitelja globalnega učenja: 22. 10. 2023

Podaljšan rok za prijavo na natečaj Onkraj mehurčka – natečaj za naj učiteljico oz. učitelja globalnega učenja: 22. 10. 2023

Članica platforme SLOGA, društvo Humanitas sporoča, da so rok za prijavo na natečaj Onkraj mehurčka – natečaj za naj učiteljico oz. učitelja globalnega učenja podaljšali do 22.10.2023.   K sodelovanju vabijo NVO in izobraževalne institucije, ki delujejo na področju...

Preberi več
Organiziran študijski obisk udeleženk usposabljanja o gojenju zdravilnih in aromatičnih rastlin v podjetjih »Flores« iz Mojkovca in »Hodes« Rožaje v Črni gori

Organiziran študijski obisk udeleženk usposabljanja o gojenju zdravilnih in aromatičnih rastlin v podjetjih »Flores« iz Mojkovca in »Hodes« Rožaje v Črni gori

V okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVO IMPULS in NVO IKRE...

Preberi več
Vabilo na okroglo mizo: “Kako lahko podjetja sodelujejo v mednarodnem trajnostnem razvoju in humanitarni pomoči?”

Vabilo na okroglo mizo: “Kako lahko podjetja sodelujejo v mednarodnem trajnostnem razvoju in humanitarni pomoči?”

Slovenska karitas in platforma SLOGA vabita v četrtek, 7. 9. 2023 ob 11h v Celje, predstavnike/ce NVO in podjetij na regionalno okroglo mizo z naslovom »Kako lahko podjetja sodelujejo v mednarodnem trajnostnem razvoju in humanitarni pomoči?«, ki se bo osredotočala na...

Preberi več

Želite tudi vi postati članica Platforme SLOGA?

Translate »