V mnogih mestih po svetu je zrak že dolgo nevarno onesnažen. A po zaslugi novih pobud je onesnaževanja marsikje vse manj.

Avtomobili, stroji in kurišča še vedno oddajajo v ozračje škodljive pline, vendar se kakovost zraka v številnih večjih mestih polagoma izboljšuje.

“Na splošno postaja zrak v velikih mestih čistejši. Onesnaževanju zraka posveča politika vse več pozornosti, saj čedalje več ljudi čuti njegove posledice in nikakršnih dvomov ni, da močno obremenjuje zdravstvene sisteme. Zato se je več mest začelo spopadati s temi težavami,” pojasnjuje Teis Nørgaard Mikkelsen, izredna profesorica na oddelku za okoljski inženiring Tehniške univerze na Danskem.

V Londonu so denimo uvedli enega najstrožjih režimov okoljskih con na svetu. To je znatno zmanjšalo onesnaženje zraka. Po zaslugi številnih kolesarskih stez in električnih taksijev ter obdavčitve vozil, ki onesnažujejo okolje, se je število prebivalcev, ki živijo na območjih z močno onesnaženim zrakom, zmanjšalo kar za 94 odstotkov.

Lokalni veter v hrbet
Hkrati izsledki raziskav kažejo, da se je onesnaženost zraka v kitajskih mestih med letoma 2013 in 2017 v povprečju zmanjšala za 33 odstotkov. To je posledica bolj zelenega prometa in zamenjave premoga za čistejše vire energije v nekaterih elektrarnah blizu mest. Razmere so se zlasti izboljšale v Pekingu. Pred nekaj leti je imel najbolj onesnažen zrak med vsemi mesti na svetu, danes pa je na osmem mestu.

V New Delhiju, kjer imajo trenutno najbolj onesnažen zrak na svetu, se bo kakovost zraka do leta 2025 izboljšala za tretjino. Tako kot na Kitajskem bodo to dosegli z bolj zelenim prometom in zaprtjem nekaterih elektrarn, pa tudi s pomočjo kmetov, ki jih prepričujejo, da ne bi več požigali polj po spravilu pridelka.

Tudi druga mesta v deseterici z najbolj onesnaženim zrakom na svetu, npr. Ulan Bator, Katmandu in Dubaj, nameravajo zmanjšati onesnaženost zraka.

Pomembno je, da se borimo proti onesnaževanju zraka, saj gre za nevidnega morilca, ki po svetu vsako leto povzroči smrt okoli 8,7 milijona ljudi.

“Mesta jemljejo onesnaževanje zraka resneje kot državne inštitucije, kar velja tudi za Dansko. Ljudje na lastni koži čutijo njegove posledice, zato lokalno prebivalstvo bolj podpira prizadevanja za izboljšanje kakovosti zraka. Prihaja do premikov, čeprav je napredek prepočasen. Navdaja me upanje,” pravi Teis Nørgaard Mikkelsen.

Avtorica: Line Marie Sommer
Foto: Ralf Leineweber

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2021 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2021 so izšle v sklopu projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »