Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Kratka zgodovina

Predstavitev in zgodovina Platforme SLOGA – platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Poskusi za vzpostavitev nacionalne platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč segajo v leto 2002, ko se je oblikovala neformalna delovna skupina zainteresiranih nevladnih organizacij. Slednje so se angažirale pri promociji področja in skupnih interesov manjših nevladnih organizacij. Vzporedno je potekal proces priprave strateških dokumentov za formalizacijo nacionalne vsebinske platforme. Proces je bil v kasnejši fazah podprt s sredstvi Kanadske razvojne agencije CIDA, Regionalnega partnerskega programa RPP in v okviru projekta Trialog. Decembra 2005 je prišlo do formalizacije delovanja neformalne delovne skupine z ustanovitvijo nacionalne platforme na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jo je iniciativna skupina poimenovala SLOGA – Slovenian Global Action. V letu 2008 je platforma v sodelovanju z NVO članicami in drugimi zainteresiranimi organizacijami uspešno izvedla projekt predsedovanje Slovenije Svetu EU.

Platformo SLOGA je ustanovilo 19 slovenskih nevladnih organizacij – danes deluje še 12 ustanoviteljev. Slednja je že v letu 2006 postala polnopravna članica Evropskega združenja nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje – (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) kot 23. nacionalna platforma. Leto kasneje je postala tudi polnopravna članica evropske mreže EUROSTEP, kasneje pa še Evropske mreže raziskovalnih inštitutov (EADI), mreže Anne Lindh za področje Euromediterana (ALF), globalne mreže nevladnih razvojnih organizacij FORUS, globalne mreže na področju globalnega učenja BRIDGE 47 in nacionalna tehnična podpora mreži SDG Watch Europe.

Leta 2016 se je platforma preimenovala v SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. V letu 2019 smo nadgradili Pogodbo o ustanovitvi Zavoda SLOGA in Statut Zavoda SLOGA. Na voljo je tudi Pravilnik o mreži SLOGA.

Sedež: Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Pisarna: Metelkova 6, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@sloga-platform.org
(ali obrazec na strani Kontakti)

Translate »