Pozdravljeni!

Pred vami so kvizi, s katerimi lahko preverite vaše znanje na različnih področjih. Rešujete jih lahko tako, da jih natisnete, ali pa jih rešite v aplikaciji Fun Park.

Za izobraževalce smo pripravili dodatna gradiva, ki jih lahko uporabite pri pripravi ali izvedbi učne ure.


Gradiva so nastala v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Ker verjamemo v povezovanje kvalitetnih gradiv, ob posamezni temi objavljamo tudi gradiva, ki so nastala v sklopu drugih projektov platforme SLOGA, ali pa drugih nevladnih organizacij in njihovih aktivnosti.

Imate tudi vi gradivo, ki bi ga želeli vključiti? Pišite nam na info@sloga-platform.org ali pokličite naš Infofon.

Zaživela aplikacija spletnih kvizov za globalno učenje Fun Park

V slovenščini je zaživel Fun Park – brezplačna aplikacija in platforma, temelječa na igrah, ki omogoča zabavno učenje. Ustvarjalci želimo spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost mladih s kombinacijo novih IT tehnologij ter strokovnega znanja, ki temelji na smernicah globalnega učenja. Kvizi so na voljo v slovenščini, srbščini in angleščini. Preberi več

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije.

KVIZ

KVIZ  o ciljih trajnostnega razvoja V OBLIKI .DOC: TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja KVIZ

KVIZ o ciljih trajnostnega razvoja V OBLIKI .PDF: TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja KVIZ

DODATNA GRADIVA

TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja GRADIVO ZA IZOBRAŽEVALCE

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

VIDEOGRADIVA

17 ciljev trajnostnega razvoja je razdeljenih na pet sklopov: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. Da jih bomo lahko uresničili, je potrebno, da jih dobro poznamo tako mlajši kot starejši.

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja niz videov, ki globalne cilje predstavljajo šolarjem. Videi so dobrodošel pripomoček, ki ga lahko učiteljice in učitelji uporabijo v razredu, saj na kratek, jasen in razumljiv način otrokom predstavijo enega od področij ciljev trajnostnega razvoja. Uporabljajo jih tudi drugi izobraževalci pri svojem delu s šoloobveznimi otroci.

PARTNERSTVA

Platforma SLOGA je  združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop partnerstva.

Preberi več

PLANET

Platforma SLOGA je  združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop planet.

Preberi več

BLAGINJA

Platforma SLOGA je  združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop blaginja.

Preberi več

LJUDJE

Platforma SLOGA je  združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop ljudje.

Preberi več

MIR

Platforma SLOGA je  združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop mir.

Preberi več

PODNEBNE SPREMEMBE

Podnebne spremembe veljajo za enega največjih sodobnih izzivov pred katerimi se je znašlo človeštvo. Izvirajo iz segrevanja podnebnega sistema (oziroma globalnega segrevanja) in so fizikalno izmerjeno dejstvo.

 

Kaj so podnebne spremembe?

Podnebje je značilnost vremena na nekem območju v daljšem časovnem obdobju. Prav trajanje opazovanja ga loči od vremena, ki je opis stanja v ozračju v nekem trenutku na izbranem kraju. V širšem smislu Zemljino podnebje pomeni stanje podnebnega sistema, ki temelji na medsebojnih odnosih petih sestavnih delov: ozračja, rek in oceanov, ledenega pokrova, kopnega in vegetacije.

Podnebne spremembe so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji ali na njenih posameznih območjih. Spreminjanje je sicer splošna značilnost podnebja, vendar je hitrost in velikost sprememb v zadnjem stoletju izjemna. Podnebne spremembe zato veljajo za enega največjih sodobnih izzivov pred katerimi se je znašlo človeštvo. Izvirajo iz segrevanja podnebnega sistema (oziroma globalnega segrevanja) in so fizikalno izmerjeno dejstvo. Opazne so v vseh delih Zemljinega podnebnega sistema: temperatura zraka narašča, spreminjajo se značilni padavinski vzorci, segrevajo se oceani, spreminjajo se njihovi tokovi, dviga se višina morske gladine, krči se površina pokrita z ledom in snegom, posledično se zmanjšuje zaloga zamrznjene sladke vode, spreminjata se avtohtono rastlinstvo in živalstvo, premikajo se rastlinski pasovi. Mnogih opazovanih sprememb v zadnjem stoletju zgolj naravni dejavniki ne morejo pojasniti.

Preberi več

KVIZ

KVIZ  o podnebnih spremembah V OBLIKI .DOC:

KVIZ o o podnebnih spremembah V OBLIKI .PDF:

DODATNA GRADIVA

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

V priročniku Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

Planet moramo obvarovati za prihodnje generacije

Si med počitnicami uživala na morju? Ali veš, da so oceani največji ekosistem na planetu? Vsrkajo kar 23 odstotkov škodljivega ogljikovega dioksida, ki ga ustvarimo ljudje s svojo dejavnostjo. S tem zmanjšujejo učinek podnebnih sprememb.

A oceani so tudi velikansko odlagališče plastičnih odpadkov. Če ne bomo ukrepali, se bo do leta 2050 količina plastičnih odpadkov početverila. Naravne vire in podnebje našega planeta moramo obvarovati za prihodnje generacije.

Kaj lahko naredimo?

Preberi več

Preberite NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA na temo podnebnih sprememb.

Obiščite spletno stran Najboljših novic iz sveta na podnebnih sprememb.

ENAKOST SPOLOV

Sodobni koncept enakosti spolov vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in zadeva realne okoliščine.

Kaj sploh je enakost spolov?

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je smiselno, da najprej povemo, kaj enakost žensk in moških ni: ni istost. Enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, saj, kot mnogi zmotno mislijo, ne temelji na zanikanju, ampak sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog. To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Ko torej govorimo o enakopravnosti spolov, enakovrednosti, o enakih možnostih, o enakih pravicah, enakem dostojanstvu itd., govorimo ravno o tem, kar je pod skupnim imenom zajeto v pojmu enakost spolov.
Enakost spolov se sicer velikokrat enači z enakopravnostjo spolov. Ta pojem je ljudem bližji, vendar pomeni zgolj pravno enakost žensk in moških. Tovrstno razumevanje enakosti spolov pa je preozko in neustrezno. Sodobni koncept enakosti spolov torej vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in zadeva realne okoliščine. Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi.

KVIZ

KVIZ  o enakosti spolov V OBLIKI .DOC:

KVIZ o enakosti spolov V OBLIKI .PDF:

DODATNA GRADIVA

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

V priročniku Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

Preberite NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA na temo enakosti spolov.

Obiščite spletno stran Najboljših novic iz sveta na temo enakosti spolov.


[av_textb