Industrijski dimniki. Vir: Pixabay

Focus: Sledilnik nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov za Slovenijo

Ključno vlogo pri doseganju večjih podnebnih in energetskih ambicij v EU do leta 2030 bosta imela celovita revizija in izvajanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN, ang. NECP). Čeprav je potrebno NEPN še posodobiti, da bodo usklajeni z novimi višjimi podnebnimi in energetskimi ambicijami EU ter jih nato tudi izvajati, je vseeno pomembno zagotoviti, da bodo države članice pravočasno izvedle tudi svoje trenutne načrte in da jih bodo pripravljene nadgraditi, opozarja Focus.

Beri dalje

#BuildBackFairer – za pravičnejšo obnovo sveta po pandemiji

V soboto 8. maja je svetovni dan pravične trgovine. Letos je namenjen zahtevi po obnovi sveta po koncu korona pandemije na bolj pravičen in trajnosten način. Svetovni kampanji  #BuildBackFairer se pridružujemo tudi v Sloveniji, s svojimi aktivnostmi pa sporočamo, da rešitev ni nazaj v pred-covid stanju, ampak v pravičnejšemu sistemu. Zahtevi za pravičnejšo obnovo sveta po pandemiji se lahko priključi prav vsakdo s foto pozivom na medmrežju.

Beri dalje

Tretja nagrada ta najslabše sodelovanje javnosti. Vir: Focus

Focus: Netransparentna priprava slovenskega načrta za okrevanje

Focus, društvo za sonaraven razvoj, je kot članica mreže CAN Europe v okviru spletne kampanje EU Cash Awards sodelovala v ocenjevanju osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost 16 držav članic, da bi ugotovile, ali izpolnjujejo obljube zelenega dogovora, in na javno glasovanje postavile več kot 50 “dobrih”, “slabih” in “škodljivih” ukrepov, vključenih v osnutke načrtov.

Beri dalje

Konferenca Focusa o prestrukturiranju premogovnih regij

Focus, društvo za sonaraven razvoj, vabi 12. maja na konferenco Prestrukturiranje premogovnih regij: vloga lokalnih skupnosti in sindikatov. Namen konference je priti do odgovorov, kako je pravičen in pravočasen izhod iz premoga lahko priložnost za regijo.

V Sloveniji se trenutno sprejema Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki predvideva predčasni konec rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj.

V razpravi, ki o opuščanju premoga poteka v Sloveniji, se deležniki osredotočajo predvsem na letnico opuščanja premoga in razloge zanjo, pogrešamo pa razpravo o proaktivni vlogi sindikatov in lokalnih odločevalcev pri načrtovanju pravočasnega in pravičnega prestrukturiranja regije.

Da bi odprli prostor tudi za ta vidik, okoljska organizacija Focus v okviru projekta LIFE Unify, 12. maja med 10.00 in 13.30 organizira konferenco na temo pravočasnega in pravičnega izstopa iz premoga. Na tej bodo osvetlili ključne argumente za pravočasno opuščanje premoga in predstavili trenutne trende v Evropi ter na podlagi dobrih praks pristopa lokalnih odločevalcev in sindikatov v nekaterih drugih evropskih državah iskali konkretne pristope, ki lahko zagotovijo pravočasno in za vse pravično prestrukturiranje premogovnih regij.

 

Prijava: https://forms.gle/EFaRSsBYHHBB1znx6.

23. april: Izziv prvega slovenskega Dneva v rabljenih oblačilih in teden modne revolucije

V petek 23.4. bo potekal prvi slovenski Dan v rabljenih oblačilih, med 19. in 25. aprilom pa obeležujemo teden modne revolucije oz. Fashion Revolution Week, ki je nastal kot vsakoletni spomin na kolaps tovarne v Rana Plazi, v Bangaldešu, ko je več kot 1000 tekstilnih delavk in delavcev izgubilo svoje življenje, ker kljub opozorilom, da stavba ni varna, proizvodnja ni zastala. tega dogodka dalje je svetovna javnost postala precej bolj pozorna na izkoriščanje v tekstilni industriji ter začela ukrepati.

V ponedeljek, 19. aprila, so se zato pod okriljem projekta Obleka naredi človeka pričele aktivnosti spodbujanja ponovne uporabe oblačil, ki bodo svoj vrhunec dosegle 23. aprila, na prvi slovenski Dan v rabljenih oblačilih, ki ga organizirajo Pravična trgovina Slovenije, Ekologi brez meja in Focus, društvo za sonaraven razvoj..

Partnerji projekta Obleka naredi človeka, ki so pred kratkim razkrili najbolj aktualne podatke o (odpadnih) oblačilih v Sloveniji, vabijo posameznike in organizacije k obeležitvi 23. aprila v rabljenih oz. oblačilih iz druge roke. Udeleženke_ce virtualnega dogodka bos vabljeni, da oblečejo rabljena oblačila, se v njih fotografirajo in sliko objavijo na svojem Instagramu in/ali Facebooku z oznako #DanVRabljenihOblačilih in @oblekanaredicloveka.

Izzivu #DanVRabljenihOblačilih smo se pridružili tudi sodelavci platforme SLOGA, v rabljenih oblačilih smo se sestali že na našem torkovem kolegiju na katerem smo sicer z veseljem ugotovili, da so obleke iz druge (pa tudi tretje, četrte) roke stalnica v naših garderobah.

Podporo apelu za več ponovne uporabe je izrazilo že več kot 50 organizacij, podjetij, vzgojno-izobraževalnih ustanov in medijev. V rabljena oblačila bodo odeti učenci, dijaki, študenti in zaposleni, na ta dan pa bodo organizirane tudi izmenjave oblačil, modne revije, oblikovalski izzivi in celo čistilne akcije v rabljenih oblačilih.

Ena Zemlja

Focus: Vključevanje javnosti in stroke je nujno za zeleno okrevanje

V nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je treba vključiti tudi javnost in stroko, opozarja Focus, društvo za sonaraven razvoj. Prvi korak za to bi bila javna objava nove verzije osnutka.

Beri dalje

Dan v rabljenih oblačilih

Dan v rabljenih oblačilih

#OblekaNarediČloveka, projekt Pravične trgovine Slovenija, Ekologov brez meja in Focusa, društva za sonaravni razvoj, se aktivno zavzema za zmanjšanje rabe potrošnih oblačil. Projekt si krepi prepoznavnost v različnih medijih in z objavami na družbenih omrežjih. V soboto, 23. aprila, prireja 1. dan v rabljenih oblačilih.

Beri dalje

Focus: Za konec rabe premoga do leta 2033

V Focusu, društvz za sonaraven razvoj, opozarjajo, da bi zaradi zavez iz Pariškega sporazuma v Sloveniji premog morali opustiti do leta 2030, kot bo to naredilo tudi 14 drugih držav članic EU, zato je konec rabe premoga v TEŠ najkasneje leta 2033 edina razumna odločitev.

Beri dalje

Poziv. Vir: Pixabay

Focus in Umanotera pozivata vlado, naj se ne ukloni podjetju Ascent Resources

Umanotera in Focus – društvo za sonaraven razvoj sta pozvala vlado, naj brani zakonodajno avtonomijo Slovenije in se ne ukloni pritiskom podjetja Ascent Resources ter podjetju sporoči, da poravnava ne pride v poštev in nemudoma prekine tajna pogajanja.

Beri dalje

Evropski poslanci podprli zakonodajno poročilo o dolžni skrbnosti podjetij

Slovenski evropski poslanci in poslanke so soglasno podprli »Poročilo s priporočili Komisiji o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij.«

Beri dalje