V državah EU bo letos že osmič zapovrstjo od 20. do 26 septembra 2022 potekal Evropski teden trajnostnega razvoja (ETTR), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja.

Ministrstvo za okolje in prostor vabi vse, ki v tednu od 18. 9. do 8. 10. 2022 načrtujete dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis pošljete tudi v objavo na vseevropsko platformo evropskega tedna trajnostnega razvoja. Upoštevajo se vsi dogodki od 18. 9. do 8. 10. 2022.

Osrednje merilo za upravičenost do sodelovanja v ETTR je, da predlagani projekt/pobuda obravnava eno ali več razsežnosti trajnostnega razvoja in ni izključno dobičkonosna. To lahko vključuje (vendar ni omejeno na) konference, razstave, tržnice, filmske projekcije, dejavnosti skupnosti, trajnostne poslovne pobude in izobraževalne projekte.

Na platformi Evropskega tedna trajnostnega razvoja lahko prijavite dogodek ali aktivnost (v angleščini). Za večjo prepoznavnost in odmevnost so na voljo tudi promocijska gradiva v slovenščini, in sicer  vabilo, logotip in obvestilo o dogodku.

Več na gov.si.

Pripravila: PV

Translate »