Poleg evropskega poročila pa se v okviru platforme SLOGA pripravlja tudi analizo slovenske razvojne pomoči:

Analiza slovenske uradne razvojne pomoči za leto 2014

Analiza slovenske uradne razvojne pomoči za leto 2011

Analiza slovenske uradne razvojne pomoči za leto 2010

CONCORD, evropska konfederacija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, vsako leto pripravlja poročilo AidWatch, ki spremlja količino in učinkovitost uradne razvojne pomoči držav članic Evropske Unije ter Evropske Komisije. Poročilo je produkt sodelovanja Concorda s platformami 27-ih EU držav, vključno s platformo SLOGA.

V poročilu je velika pozornost namenjena kratki analizi razvojne pomoči posamezne države – country page. Drugo pomembno področje pa je t.i. napihnjena pomoč ali inflated aid. Do teh izračunov pridemo tako, da od celotne uradne pomoči odštejemo stroške, ki jih države porabijo za begunce, šolnine ter odpis dolgov. Za Concord so to postavke, ki ne spadajo v uradno razvojno pomoč in ne predstavljajo pristne (genuine) uradne razvojne pomoči. Razlogi za izbrano metodologijo izhajajo iz prepričanja, da te postavke ne prispevajo k zmanjševanju revščine ter ne dosežejo ljudi v državah prejemnicah.

Več o poročilih AidWatch si lahko preberete na naslednjih povezavah: