Zeleni načrt. Vir: Canva

Sprejet načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal v EU

Evropska komisija je sprejela akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni rezultat evropskega zelenega dogovora in glavna tema letošnjega Zelenega tedna EU.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

Na Slogin razpis za sofinanciranje NVO projektov 21 prijav

V petek, 7. maja 2021 se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov na razpis platforme SLOGA za sofinanciranje pilotnih projektov za ozaveščanje javnosti na področju mednarodnega razvoja, globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči. Na razpis je prispelo 21 prijav, katere je komisija za administrativni pregled že pregledala in jih 20 uvrstila v nadaljnje ocenjevanje izborni komisiji.

Beri dalje

Svet, zemljevid. Vir: Pixabay

Za najvišje standarde pri uveljavljanju Globalne Evrope

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD – njena članica je tudi Platforma Sloga – se je v poročilu Setting the highest Standards for Global Europe Implementation, Določanje najvišjih standardov za uveljavitev Globalne Evrope, odzvala na odločitev Evropske unije, da novi instrument razvojnega sodelovanja pogojuje s sodelovanjem držav prejemnic na področju migracij.

Beri dalje

Ekonomiji blaginje naproti: med teorijo in prakso

Platforma Sloga bo v sredo, 19. maja ob 17. uri organizirala pogovor ob predstavitvi poročila Ekonomiji blaginje naproti: Izkušnje Pravične trgovine 3Muhe, Skuhne in Focusa, društva za sonaraven razvoj. 

Beri dalje

Regratova semena. Vir Pixabay

Kako zasejati semena ekonomije blaginje

Zaustavimo podnebne spremembe, vzpostavimo okolje za spremembe je “bojni klic” vseevropskega projekta #ClimateOfChange, s katerim želimo zlasti mlade Evropejke in Evropejce opolnomočiti, da bodo zahtevali politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani in ki pravično delijo breme sprememb.

Beri dalje

Razstava Umanotere Na sončni strani Alp

Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb v parlamentu

V sredo, 12. maja 2021 ob 12. uri 00 bodo v preddverju dvorane Državnega sveta odprli razstavo Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb, v katderi Umanotera orisuje posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Sloveniji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov.

Beri dalje

Priročnik za socialno delo EPSWRA

Projekt EPSWA izdal priročnik za socialne dejavnosti

Ob zaključku projekta EPSWRA (Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities), ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih, so projektni partnerji izdali priročnik, v katerem so zbrane metode in tehnike za opolnomočenje strokovnih delavcev na področju socialne dejavnosti.  

Beri dalje

Priročnik Mirovnega inštituta

Priročnik Mirovnega inštituta: Z učinkovitim komuniciranjem do večje prepoznavnosti

Mirovni inštitut je izdal priročnik za nevladne organizacije: Z učinkovitim komuniciranjem do večje prepoznavnosti. Priročnik je namenjen nevladnim organizacijam in drugim civilno-družbenim skupinam, ki delujemo na področju zagovorništva, človekovih pravic in aktivnega državljanstva. Priročnik ponuja praktično znanje in uporabo komunikacijskih orodij za delo na področju vsakodnevnega komuniciranja z različnimi javnostmi. Napisan je na podlagi izobraževanj na različnih delavnicah o komuniciranju znotraj nevladnega sektorja in izkušenj nevladnih organizacij. Namenjen je predvsem tistim, ki znotraj nevladnih organizacij skrbijo za komuniciranje z javnostmi.

Beri dalje

Znani prejemniki sredstev za NVO za leto 2020

Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da je na svoji spletni strani pri objavi Javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 dodalo informacije glede prejemnikov sredstev in sestave strokovne komisije.

Sredstva v skupni višini 110.000 evrov so prejeli Zavod Krog, Mirovni inštitut, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Platforma Sloga, Društvo Humanitas, Voluntariat, Ekvilib Inštitut in Zavod Povod.

 

Logotip Referendum za pitno vodo

Zbiranje podpisov za referendum za pitno vodo – še do 24. maja!

Do 24. maja še teče zbiranje 40.000 podpisov, s katerim bomo imeli priložnost zavrniti sporni Zakon o vodah. Novela Zakona o vodah, ki je bila nedavno sprejeta, med drugim omogoča gradnjo na vodovarstvenih območjih, kar lahko poleg močnega posega v naravno krajino vodi tudi v zastrupljanje podtalnice na vodovarstvenih območjih. 

Beri dalje