Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Zagovorništvo

Dokumenti za poročevalce

Odziv na Futures of Education Progress Report

Platforma SLOGA je 30. aprila 2021 pripravila odziv na poročilo o napredku mednarodne komisije Unesca o prihodnosti izobraževanja (Futures of Education Report). Naslovili smo ga, med drugim, na UNESCO Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za...

Mnenje o izobraževanju za okoljsko trajnost

Platforma SLOGA je v okviru javnega posvetovanja o izobraževanju za okoljsko trajnost 11. maja 2021 oddala mnenje na objavljeno pobudo evropske komisije.        

EU action plan for social economy

Platforma SLOGA je prispevala svoje pripombe k akcijskemu načrtu Evropske unije na področju socialne ekonomije. EC_Social Economy_SLOGA

Prispevek k evropskemu programu za izobraževanje odraslih

Platforma SLOGA je 29. aprila 2021 naslovila na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport svoje predloge k oblikovanju prihodnega evropskega programa za izobraževanje odraslih. Prihodnji evropski program za izobraževanje odraslih_Platforma SLOGA

Krepitev področja mednarodne humanitarne pomoči

V juniju 2020 je Platforma SLOGA na podlagi dogovora z Ministrstvom za zunanje zadeve pripravila gradiva za nadaljevanje prizadevanj za krepitev področja mednarodne humanitarne pomoči:       Poročilo o izpolnjevanju meril za FPA status na podlagi samoocene slovenskih...

Predlogi na osnutek dolgoročne podnebne strategije

Na podlagi s strani Ministrstva za okolje z dne 31. avgusta 2020 objavljenega osnutka »Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050« smo podali predloge dopolnitev, pri čemer smo se zaradi obsežnosti samega dokumenta osredotočili predvsem na  z našega...