17 ciljev trajnostnega razvoja je razdeljenih na pet sklopov: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. Da jih bomo lahko uresničili, je potrebno, da jih dobro poznamo tako mlajši kot starejši. Platforma SLOGA je zato združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop partnerstva.


V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. nastaja niz videov, ki globalne cilje predstavljajo šolarjem. Videi so dobrodošel pripomoček, ki ga lahko učiteljice in učitelji uporabijo v razredu, saj na kratek, jasen in razumljiv način otrokom predstavijo enega od področij ciljev trajnostnega razvoja. Uporabljajo jih tudi drugi izobraževalci pri svojem delu s šoloobveznimi otroci.

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije.

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si in v priročniku Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah.

Video so pripravili v Zavodu Časoris, članu platforme SLOGA, ki izdaja tudi spletni časopis za otroke Časoris.

Ne spreglejte tudi videa za sklop mir, videa za sklop planet, videa za slop blaginja in videa za sklop ljudje.


Video je nastal v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.TLG,SLOGA MRS

Translate »