Evropska komisija je objavila raziskavo Flash Eurobarometer o mladih in demokraciji, ki je bila izvedena med 22. februarjem in 4. marcem letos. Raziskava kaže vse večjo angažiranost mladih in visoka pričakovanja od evropskega leta mladih 2022.

Raziskava kaže vse večjo angažiranost mladih: danes je večina mladih (58 %) aktivnih v družbi, v kateri živijo, v zadnjih 12 mesecih pa so sodelovali v vsaj eni mladinski organizaciji. To je 17 odstotnih točk več glede na zadnji Eurobarometer iz leta 2019. Poleg tega mladi (72 %) od evropskega leta mladih 2022 najpogosteje pričakujejo, da bodo odločevalci natančneje prisluhnili njihovim zahtevam in jih uresničili ter da bodo podprli njihov osebni, družbeni in poklicni razvoj.

evropskim letom mladih v polnem razmahu in zaključkom Konference o prihodnosti Evrope, na kateri so imeli mladi ključno vlogo, je bila raziskava odlična priložnost za oceno razpoloženja mladih.

Komisija je predstavila tudi novo spletno orodje, platformo „Izrazi svojo vizijo“ (Voice your Vision), s pomočjo katere bodo mladi Evropejci in Evropejke lažje izrazili svoje mnenje. V okviru leta mladih so organizirani tudi dialogi o politikah med člani kolegija in mladimi. Ti mladim ponujajo edinstveno priložnost, da stopijo v neposreden stik z nosilci odločanja ter osebno izrazijo svojo vizijo in zamisli na vseh področjih politike.

Pripravila: PV

Translate »