Namen skupine Koritarji je vzgajanje jedilnih rastlin (med njimi tudi medonosnih, ki služijo opraševalcem), da prebivalcem mesta omogočijo dostop do kakovostne in cenovno dostopne hrane.

“Projektu Premišljeno v prihodnost v okviru OurFood.OurFuture sem se pridružila, ker sem želela pridobiti izkušnje pri udejanjanju idej na področju varstva okolja. Prišli smo na idejo, da bi ustvarili Koritarje – skupino, ki bo skrbela za ozelenjevanje ljubljanskih korit in k temu spodbudila še druge. Najprej smo priskrbeli korita za tržnico Moste, z veseljem so nam na pomoč priskočili drugi občani, člani mladinskih centrov in naši prijatelji. Tukaj pa se naša zgodba šele začne, saj imamo namen prebuditi vsa ljubljanska pozabljena korita.” (Samanta Pahole, okoljevarstvenica in urednica družbenih omrežij)

Več o projektnih aktivnostih

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2021 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Zgodbe uporabnikov, ki so vključeni v projekte slovenskih nevladnih organizacij, so bile zbrane v okviru projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »