V okrožju Karongi v Ruandi je Slovenska karitas v triletnem razvojnem projektu ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS v letih 2018–2020 poskrbela za usposabljanje 600 ranljivih družin za boljše kmetijske prakse in zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Trinajstim lokalnim skupnostim, kjer so največje težave s sušo, so bile zagotovljene vodne črpalke. Prejeli so tudi koze, semena in sadike sadnih dreves. Maria iz vasi Gashubi je povedala: »Preden me je Caritas Ruanda vključila v ta projekt, sem živela v zelo slabih razmerah. Čeprav sem končala srednjo šolo, nisem našla dela. Zdaj sem s pomočjo posojila 30 evrov, ki sem ga dobila od svoje skupine, lahko v naši vasi odprla trgovinico, ki jo želim še razširiti. Mesečno že zaslužim 15 evrov, s čimer laže preživim sebe in svoje domače. Zelo sem hvaležna, da sem se lahko vključila v ta projekt

Več na www.karitas.si.

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2021 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Zgodbe uporabnikov, ki so vključeni v projekte slovenskih nevladnih organizacij, so bile zbrane v okviru projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »