“Sem Mohammad, socialni delavec na eni izmed osnovnih šol v Kairu v Egiptu. V Egiptu se vedno bolj soočamo s pomanjkanjem pitne vode in vode za namakanje. Edini vir vode je reka Nil, ki pa je vse bolj onesnažena, ob njej ljudje odlagajo smeti, veliko vode iz reke se izgubi zaradi slabih namakalnih sistemov itd. Delavnice v okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah na naši šoli so bile odlična priložnost, da se o pomenu in pravici do neoporečne vode pogovorimo tudi z učenci in učenkami. Ko smo govorili o pravici do življenja, rasti, razvoja ter zadostne in zdrave prehrane, sem otroke opozarjal na pomen vode za zdravje in preživetje, ko smo govorili o pravici do zdravstvene, oskrbe sem spet omenil vodo, ki je ključnega pomena za ohranjanje osebne higiene in preprečevanje bolezni. Ko smo govorili o otrocih beguncih, sem omenil, da mora veliko otrok zapustiti domove zaradi podnebnih sprememb in pomanjkanja vode ter da veliko otrok, predvsem deklic, ne hodi v šolo, ker morajo od daleč nositi vodo. Z otroki smo se strinjali, da moramo z vodo ravnati skrbno in jo ohranjati neoporečno za nas v Egiptu in drugje po svetu.”

Več o projektu: Zavod Krog ozavešča skoraj 900 otrok v Egiptu o njihovih pravicah

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2021 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Zgodbe uporabnikov, ki so vključeni v projekte slovenskih nevladnih organizacij, so bile zbrane v okviru projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »