EU: Zmanjšanje izpustov za vsaj 55 % do 2030

Voditelji držav EU 11. decembra 2020 potrdili nov in ambicioznejši cilj zmanjšanja neto izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Evropska komisija je ta novi cilj predlagala septembra 2020, da bi EU, skladno s ciljem evropskega zelenega dogovora, do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Beri dalje

Evropski podnebni pakt: krepitev vloge državljanov pri oblikovanju bolj zelene Evrope

Evropska komisija je 9. decembra 2020 začela izvajati evropski podnebni pakt. V okviru te pobude, ki bo potekala po vsej EU, so posamezniki, skupnosti in organizacije povabljeni k sodelovanju pri ukrepih proti podnebnim spremembam in oblikovanju bolj zelene Evrope. Beri dalje

V letu 2019 najnižje emisije toplogrednih plinov v EU v zadnjih treh desetletjih

Evropska komisija je sprejela letno poročilo EU o napredku na področju podnebnih ukrepov, ki povzema napredek EU pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v letu 2019. Emisije toplogrednih plinov v EU-27 so se v primerjavi z letom poprej zmanjšale za 3,7 %, BDP pa se je povečal za 1,5 %. Emisije so zdaj za 24 % nižje kot leta 1990. Beri dalje

Zeleni petki na MMC RTVSLO

Na spletni strani rtvslo.si bodo petki do konca leta zeleni. Na pobudo Društva Focus bo uredništvo za nove medije Multimedijskega centra RTV Slovenija obravnavalo ključne izzive podnebne krize in rešitev zanje. Članke in video vsebine bodo objavljali vsak teden v rubriki Zeleni petek.

Beri dalje

Kako postati “klimatski kuhar” in se izogniti katastrofam

Kako oblikovati rešitve, s katerimi se lahko “borimo” proti podnebnim spremembam in naravnim katastrofam. Kako torej oblikovati svet z družbami, ki bodo pripravljene in se pravilno odzvale v težkih trenutkih. Na tem dela na stotine organizacij in na tisoče ljudi.  Pri delu se srečujejo in delajo z ljudmi iz različnih okolij, kot so kmetijstvo, urbanizem, upravljanje z vodami, ohranjanje narave, humanitarna pomoč, včasih pa se morajo soočati z različnimi težavami; na primer kako motivirati ljudi, da se pripravijo in pravilno odzovejo v primeru naravne nesreče ter podnebnih sprememb. Beri dalje

Poročilo poziva države članice, naj sredstva EU za regije in gospodarsko okrevanje usmerijo v podnebno nevtralnost

Društvo Focus sporoča, da sta pred zasedanjem Evropskega sveta, ki je razpravljal o novem sedemletnem sedemletnem proračunu EU, mreži Climate Action Network (CAN) Europe in CEE Bankwatch Network objavili poročilo, ki opredeljuje konkretne predloge za naložbe, ki so potrebne za zagotovitev zelenega okrevanja. Iz poročila z naslovom »Sredstva EU za zeleno okrevanje«, jasno izhaja, da bi lahko sredstva EU, če bi bila smotrno uporabljena, zagotovila tako zeleno okrevanje kot ambicioznejše podnebne ukrepe. Poročilo vključuje tudi konkretne predloge za Slovenijo, ki so jih pripravili v društvu Focus. Beri dalje

Publikacija o stroških obnovljive energije

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je izdala publikacijo z naslovom »Renewable Power Generation Costs in 2019”, ki poudarja, da novi projekti, usmerjeni v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vse bolj znižujejo potrebo po elektrarnah na premog. Beri dalje

Brezplačni ogled filma Zgodba o plastiki

Letošnji dan okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, bo posvečen biodiverziteti. Društvo Ekologi brez meja bodo dan obeležili z brezplačnim spletnim ogledom filma Zgodba o plastiki.
Beri dalje

Več o onesnaževanju letalskega prometa

Ste vedeli, da je bilo je pred začetkom epidemije v zraku stalno približno 10.000 letal? Vsak dan jih je vzletelo okoli 100 tisoč. Letalska panoga naj bi onesnaženju s toplogrednimi plini povprečno prispevala tri odstotke.
Beri dalje