Prispevki

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov NVO v letu 2019

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019 s področij spoštovanja in sprejemanja različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter boja proti trgovini z ljudmi. Rok za oddajo vlog je 23. januar 2019.

Beri dalje

Aktivne državljanke in državljani v podporo novinarjem

SPOROČILO ZA JAVNOST Ob mednarodnem dnevu za odpravo nekaznovanja kaznivih dejanj zoper novinarje, 2. novembru 2017: V preteklem desetletju je umrlo skoraj tisoč novinark in novinarjev. Samo zato, ker so opravljali svoje delo: odkrivanje in razkrivanje najhujših oblik korupcije, ki zastruplja medčloveška razmerja in uničuje pogoje solidarnosti ter strpnosti. S pojavom socialnih omrežij in ustvarjanja “novic po meri” posameznika, se je spremenil tudi način dela in položaj novinarjev. Nekaznovanje storilcev je samo še dodatna sol v rano boja aktivnih državljank in državljanov. Beri dalje

Za globalni razvoj, za strpno družbo

SPOROČILO ZA JAVNOST – Ob mednarodnem dnevu za izkoreninjenje revščine, 17. oktobru, je  CONCORD, evropsko združenje nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, objavilo AIDWATCH 2017, senčno poročilo o spoštovanju danih zavez evropskih držav na področju uradne razvojne pomoči in financiranju globalnega razvoja. Še vedno smo zelo daleč od uresničitve zastavljenega cilja 0,7 % BND za uradno razvojno pomoč. 

Beri dalje

Delavnice o integraciji migrantov, beguncev in priseljencev v lokalnih skupnostih

Platforma SLOGA je po naročilu in v sodelovanju z Uradom RS (UKOM) za komuniciranje v decembru zaključila izvedbo niza delavnic v lokalnih skupnostih o potrebah in možnostih za integracijo migrantov, beguncev ter priseljencev. Delavnice so bile izvedene v devetih občinah. Te so temeljile na aktivnem sodelovanju udeležencev, konstruktivnem dialogu in soočanju mnenj. Na njih smo ustvarili odprt prostor za pogovor lokalnih mnenjskih voditeljev, stroke in aktivnih državljanov o dosedanjih izkušnjah. Udeležencem smo poskusili pomagati pri skupnem delovanju v kontekstu integracij še naprej. Beri dalje

Razpis UKOM za nevladne organizacije

Urad vlade za komuniciranje je danes objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017. Beri dalje

Življenje z otroki priseljenci in begunci v naši šoli in skupnosti

V Murski Soboti je 20. oktobra 2016 platforma SLOGA organizirala usposabljanje z delavnicami drugačnih in ranljivih v naši skupnosti. Več kot 50 učiteljic, socialnih delavcev, raziskovalcev in drugih je prisluhnilo in si izmenjalo stališča o integraciji, kulturni raznolikosti ter nenasilni komunikaciji. Beri dalje

SLOGA z UKOM o integraciji v lokalnih skupnostih

Maja in junija je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade RS izvedla pet delavnic na temo integracije beguncev v lokalnih skupnostih in mobilizacije ključnih akterjev z naslovom »Aktivno za strpnost«. Delavnice, ki niso imele javnega značaja, smo izvedli v petih slovenskih krajih: Vrhnika, Logatec, Jesenice, Nova Gorica in Celje. Beri dalje

Na Jesenicah o integracijah

Platforma SLOGA nadaljuje z organizacijo lokalnih delavnic v sodelovanju z Uradom RS za komuniciranje in lokalnimi skupnostmi na temo integracije. Pred dnevi smo obiskali Jesenice, kjer smo lahko prisluhnili mnogim izkušnjam in izzivom. Jesenice imajo bogato bero izkušenj s priseljevanjem in priseljenci iz različnih krajev Balkana in v zadnjih letih tudi bolj oddaljenih območij sveta.

Beri dalje