Urad vlade za komuniciranje je danes objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.

Na Uradu vlade za komuniciranje že od leta 1997 tesneje sodelujejo z nevladnimi organizaciji pri obveščanju slovenske javnosti o aktualnih temah. Na podlagi razpisa vsako leto finančno podpremo izbrane informativno-komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih in humanitarnih organizacij. Njihove aktivnosti pomembno prispevajo k spodbujanju javne razprave in podajajo različne informacije in stališča.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.: 96/15 in 46/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017.
.
Urad Vlade RS za komuniciranje s tem razpisom vabi k prijavi projektov, ki bodo obravnavali:
A. Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
B. Boj proti trgovini z ljudmi

Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 90.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je 17. januar 2017.

Vsebina in obrazci razpisa