V Murski Soboti je 20. oktobra 2016 platforma SLOGA organizirala usposabljanje z delavnicami drugačnih in ranljivih v naši skupnosti. Več kot 50 učiteljic, socialnih delavcev, raziskovalcev in drugih je prisluhnilo in si izmenjalo stališča o integraciji, kulturni raznolikosti ter nenasilni komunikaciji.

V zadnjem času vse pogosteje slišimo o migrantih in beguncih, ki bežijo z vojnih področij Bližnjega vzhoda. Uspešna integracija je ključna za družbo prihodnosti, ki naj bi bila sprejemajoča in prijetna za vse. Potreben je razmislek o predstavah in strahovih, ki nas odvračajo od pogovorov o problemih, ki se porajajo ob tem.

Usposabljanje z delavnicami je bilo namenjeno učiteljem in svetovalnim delavcem osnovnih in srednjih šol, socialnim delavcem in nenazadnje vsem, ki prihajajo v stik s prebežniki in migranti. Predavali so dr. Anica Mikuš Kos (Slovenska filantropija), mag. Franci Zlatar (Slovenska filantropija), dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (Fakulteta za socialno delo, Univerze v Lj), ravnateljica Miša Stražišar (OŠ Tabor Logatec).

Cilji usposabljanja so bili pomoč in podpora učiteljem pri delu z otroki priseljenci in begunci, pomoč pri razvijanju empatičnosti ter prosocialnega vedenja učencev, krepitev medkulturnih kompetenc učiteljev, sodelovanje s skupnostjo pri pomoči otrokom priseljencem in beguncem, sodelovanje s prostovoljci, rahljanje ter preseganje stereotipov in strahu pred drugačnostjo, predstavitev dobrih praks ter izmenjava izkušenj.