Evropska unija in največje svetovne mladinske organizacije (IFRC, WOSM, World YWCA, World YMCA, The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation, WAGGGS), so se v okviru izvajanja akcijskega načrta za mlade povezale z namenom, da bi mladim v okviru globalne mobilizacije mladih zagotovile zanimive priložnosti v obliki Sklada za opolnomočenje mladih.

Sklad EU je objavil razpis, katerega namen je financiranje inovativnih lokalnih idej mladih, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) v njihovih skupnostih. Pobuda je namenjena ranljivim mladim, vključno s tistimi iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij ter tistimi, ki se soočajo s težavami v zvezi z enakostjo spolov ali invalidnostjo, in zagotavlja financiranje, ki omogoča učinkovite rešitve. Mladi posamezniki in neformalne skupine lahko prejmejo 500-1500 EUR, registrirane organizacije pa 3000-5000 EUR.

Seznam upravičenih držav

Uvedba akcijskega načrta je del širših prizadevanj za podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) in opolnomočenje mladih za dejavnejšo vlogo v svojih skupnostih. Je del 10 milijonov EUR vrednega sklada EU za opolnomočenje mladih v okviru pobude za globalno mobilizacijo mladih, ki je bila napovedana v Keniji ob prvi obletnici akcijskega načrta za mlade za zunanje delovanje EU za leto 2023. Sklad zagotavlja sredstva za mlade v partnerskih državah EU za doseganje ciljev Agende 2030 v skladu s strategijo EU Global Gateway.

Rok za oddajo prijav je nedelja, 21. julij 2024.

Več o razpisu in prijavi

Translate »