Namen političnega foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju 2024 na sedežu ZN je pospešiti napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, določenih leta 2015.

Na tem dvotedenskem dogodku, ki se bo začel 8. julija, bodo potekale debate in razprave med vladnimi ministri, aktivisti in civilno družbo, osredotočene na pet ključnih ciljev trajnostnega razvoja: odpravo revščine, odpravo lakote, podnebne ukrepe, mir in pravičnost ter partnerstva za doseganje ciljev. Kljub počasnemu napredku bodo na forumu izpostavljene zgodbe o uspehu in vključeni različni družbeni sektorji.

Rezultati bodo podlaga za prihajajoči “Summit of the Future”, ki bo septembra in katerega namen je oživiti svetovna prizadevanja za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »