Razpis EK za sofinanciranje projektov v programu Državljani, enakost, pravice in vrednote za leti 2021 in 2022

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« za leti 2021 in 2022.

Beri dalje

Evropska solidarnostna enota: razpis za zbiranje predlogov 2021

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA) je objavila razpis v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2021.

Razpis zajema naslednje ukrepe programa:

 • projekte prostovoljstva,
 • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih
 • solidarnostne projekte,
 • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
 • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči.

Letošnja prednostna naloga bo zdravje. Prostovoljci in prostovoljke bodo sodelovali pri projektih, ki obravnavajo zdravstvene izzive (med drugim posledice pandemije COVID-19) in okrevanje.

Za financiranje se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni organ. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po Evropski solidarnostni enoti 2021.

Rok za prijavo: 5. oktober 2021

Vir: CNVOS

Razpis Centra Sever-Jug za svetovalce, inštruktorje in umetnike

Imaš izkušnje z združevanjem ljudi iz različnih kultur in družbenih okolij? Rad vodiš delavnice in konference? Bi rad postal inštruktor v programih letnih šol na temo sodelovanja z mladimi? Bi rada moderirala zasedanja Lizbonskega foruma? Bi rada sodelovala v raziskavah in projektih osveščanja v boju proti nasilju nad ženskami? Bi rada ustvarjala inovativne učne materiale za programe globalnega učenja? Si glasbenica ali grafična risarka, ki je prepričana, da gresta umetnost in človekove pravice z roko v roki? Si strokovnjakinja za komunikacije, specializirana za vodenje kampanj prek medkulturnega dialoga?

Center Sever-Jug Sveta Evrope je razpisal 230 mestv njihovi skupini strokovnjakov različnih profilov, ki podpirajo uresničevanje dejavnosti in projektov centra Sever-Jug na področju opolnomočenja žensk, globalnega učenja in mladinskega svetovanja.

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strain centra.

Rok za prijavo je 25. april 2021.

Morebitna vprašanja lahko pošljete najkasneje teden dni pred iztekom roka za prijavo na: nscinfo@coe.int

Razpis USAID za aktivnosti ozaveščanja o filantropiji v BiH

Ameriška agencija za mednarodni razvoj (USAID) je objavila regijski poziv prijaviteljem iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Romunije, Srbije in Slovenije za izvedbo novega sporazuma o sodelovanju pri izvajanju aktivnosti ozaveščanja o filantropiji v Bosni in Hercegovini.

Izbran bo en ponudnik.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Romunije, Srbije in Slovenije z izkazanimi izkušnjami na področju, ki je predmet javnega razpisa.

Rok za prijavo: 30. april 2021

Vir: CNVOS

Razpis za inovativne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti

Platforma SLOGA objavlja razpis za inovativne pilotne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju, globalnem učenju in humanitarni pomoči, ki se bodo smiselno navezovali na prednostne teme platforminega projekta predsedovanja Svetu EU.

Beri dalje

Erasmus plus logotip

Razpis Erasmus+ za leto 2021: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2021. V okviru tokratnega razpisa bo na voljo 2 453,5 milijona EUR.

Razpis se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1

 • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 11. maj ob 12.00)
 • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 11. maj ob 12.00)
 • Akreditacije Erasmus na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 19. oktober ob 12.00)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 11. maj ob 12.00)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 5. oktober ob 12.00)

Ključni ukrep 2

 • Sodelovalna partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 20. maj ob 12.00)
 • Sodelovalna partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije (rok prijave: 20. maj ob 17.00)
 • Sodelovalna partnerstva na področju športa (rok prijave: 20. maj ob 17.00)
 • Manjša partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 20. maj ob 12.00)
 • Manjša partnerstva na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 3. november ob 12.00)
 • Manjša partnerstva na področju športa (rok prijave: 20. maj ob 17.00)
 • Centri poklicne odličnosti (rok prijave: 7. september ob 17.00)
 • Učiteljske akademije Erasmus (rok prijave: 7. september ob 17.00)
 • Program Erasmus Mundus (rok prijave: 26. maj ob 17.00)
 • Koalicije za inovacije (rok prijave: 7. september ob 17.00)
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 1. julij ob 17.00)
 • Nepridobitne športne prireditve (rok prijave: 20. maj ob 17.00)

Ključni ukrep 3

 • Evropska mladina skupaj (rok prijave: 24. junij ob 17.00)
 • Ukrepi Jean Monnet in mreže (rok prijave: 2. junij ob 17.00)

Več v Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Puščica. Vir: Pixabay

Concord išče dva strokovnjaka za pripravo letošnjega AidWatch poročila

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD išče dva strokovnjaka za pripravo letošnjega AidWatch poročila (razpis je objavljen tu).

Rok za prijavo je 28. marec 2021.

Okvirno strukturo za letošnje AidWatch poročilo si lahko ogledate tu.

Idea Challenge 2021

Imate idejo za projekt, ki krepi udeležbo civilne družbe ter družbeno in politično participacijo na lokalni ravni? Civic Europe vas v Idea Challenge vabi, da prijavite svojo idejo za projekt. Registrirajte se  na njihovi spletni strani in prijavite idejo do 26. aprila opoldne.

Izmed vseh prijav jih bodo izbrali 20, od katerih bo vsaka dobila do 35 tisoč evrov, zraven pa še nedenarno podporo na treh področjih: skupnost, razvoj kapacitet in vidnost.

Prijavljene ideje morajo krepiti vključenost civilne družbe na lokalni ravni in spodbuditi dialog v skupnosti v lokalno relevantni temi. Podpora je namenjena nevladnim organizacijah z lokalnimi koreninami, in civilnim pobudam, aktivnim v skupnostih in na območjih, kjer primanjkuje civilne kohezije. Geografsko je razpis omejen na v osrednjo, vzhodno in južno Evropo. V poštev pridejo Bolgarija, Hrvaška Češka republika, Grčija, Madžarska, Italija, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija.

Več o razpisu še na spletni strani

Celotno besedilo razpisa.

Puščica. Vir: Pixabay

EIB: Program za spodbujanje univerzitetnih raziskav: vpliv vključevanja načela enakosti spolov v infrastrukturne projekte

Program za znanje Inštituta Evropske investicijske banke usmerja nepovratna sredstva za raziskave prek različnih shem. Ena od njih je EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav. Ta zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v EU, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive.

Finančna pomoč EIBURS – znaša do 100 000 EUR na leto in traja tri leta – se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem in izkušnjami na izbranem področju. Izbrani predlogi bodo morali zagotoviti različne izide, ki bodo predmet pogodbenega razmerja z EIB.

V študijskem letu 2020/2021 je bilo za program EIBURS izbrano novo raziskovalno področje: »Vpliv vključevanja načela enakosti spolov v infrastrukturne projekte – dokazi iz vodnega projekta na Madagaskarju«.

Rok za prijavo: 30. april 2021

Vir: CNVOS

Javni poziv 2021 za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz EU ali EFTA

Ministrstva za javno upravo je objavilo Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (match funding). Na poziv se lahko prijavijo tako vodilne kot tudi partnerske organizacije.

Beri dalje