Puščica. Vir: Pixabay

IPA II: Podpora mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi participatorne demokracije s podporo mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so nevladne organizacije iz Severne Makedonije, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi NVO iz držav članic EU.

Rok za prijavo: 21. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

DCI, EIDHR: Spodbujanje trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI – sklop 1) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR – sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Čila, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR ter instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.

Rok za prijavo: 5. avgust 2021

Vir: CNVOS

Razpis ACF za male projekte

Objavljen je zadnji javni razpis iz  Programa Active Citizens Fund v Sloveniji.

Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov.

Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Več o razpisu TU.

Rok za prijavo: 12. julij ob 12. uri.

Znani prejemniki sredstev za NVO za leto 2020

Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da je na svoji spletni strani pri objavi Javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 dodalo informacije glede prejemnikov sredstev in sestave strokovne komisije.

Sredstva v skupni višini 110.000 evrov so prejeli Zavod Krog, Mirovni inštitut, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Platforma Sloga, Društvo Humanitas, Voluntariat, Ekvilib Inštitut in Zavod Povod.

 

Puščica. Vir: Pixabay

Priložnost za manjše NVO: Zadnji  razpis ACF

V ponedeljek, 10. maja, bo na spletni strani acfslovenia.si objavljen četrti in hkrati zadnji razpis Programa ACF v Sloveniji, Javni razpis za male projekte.

Razpis, vreden 385.000 evrov, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam – takšnim, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa. Izbrani projekti – podprli jih bodo najmanj 18 – bodo prejeli med 5.000 in 20.000 evrov.

Že zdaj se lahko prijavite na delavnico.

Puščica. Vir: Pixabay

PIC išče vodjo pisarne

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC išče vodjo pisarne za določen in polovični delovni čas od 1. Julija 2021 dalje.

Naloge in odgovornosti:

 • Zahtevnejša administrativna dela
 • Administrativna in organizacijska podpora sodelavcem
 • Osnovna računovodska dela
 • Finančno spremljanje projektov
 • Splošni servis dejavnosti
 • Delo s strankami

Delovni čas:

Polovični delovni čas, enoizmensko delo (20 ur na teden, 4 ure na dan).

Več na spletni strani PIC.

Svoj življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na pic@pic.si do 20. maja 2021.

 

Razpis EK za sofinanciranje projektov v programu Državljani, enakost, pravice in vrednote za leti 2021 in 2022

Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« za leti 2021 in 2022.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II, EIDHR: Spodbujanje socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II (Civil Society Facility – CSF) in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu.

Razpis je razdeljen v pet sklopov, v okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU, na Kosovu ali v kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA ter so registrirane na Kosovu,

Rok za prijavo: 16. junij 2021

Vir: CNVOS

NED: Poziv k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da bodo predloge novih projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2021, sprejemali med 11. in 25. junijem 2021.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo: 25. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EDF: Sofinanciranje projektov na področju sooblikovanja trajnostnih energetskih strategij in ukrepov v Belizeju

V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju sooblikovanja trajnostnih energetskih strategij in ukrepov, premagovanju neenakega dostopa do energetskih storitev ter spodbujanja trajnostne rabe energije v Belizeju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Belizeja ter drugih afriških, karibskih in pacifiških držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Rok za prijavo: 8. junij 2021

Vir: CNVOS