Maja in junija je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade RS izvedla pet delavnic na temo integracije beguncev v lokalnih skupnostih in mobilizacije ključnih akterjev z naslovom »Aktivno za strpnost«. Delavnice, ki niso imele javnega značaja, smo izvedli v petih slovenskih krajih: Vrhnika, Logatec, Jesenice, Nova Gorica in Celje.

Vabili smo vse ključne akterje v lokalnem okolju (župane, svetnike, šolnike, aktiviste, center za socialno delo, urad za delo, zdravstvene ustanove, izobraževalne ustanove, ljudske univerze …). Delavnic se je udeležilo šestdeset udeležencev, ki so v moderiranem in facilitiranem procesu identficirali celo ključnih izzivov v lokalnih skupnostih pri sprejemanju in kasnejši integraciji beguncev in migrantov. UKOM načrtuje rezultate delavnic uporabiti za razvoj posebnega priročnika, ki bo v pomoč akterjem na vladni in lokalni ravni.

Udeleženci so identificirali velike potrebe po dodatnem informaciranju in usposabljanju na posamezne integracijske teme. Med njimi lahko izpostavimo predvsem potrebe po znanjih integracije odraslih in mladostnikov, dostopnosti in odpiranju trga dela ter zagotavljanja zdravstvenih storitev. Vsemu temu na poti stoji največja ovira med vsemi – znanje jezika. Velikokrat je bila izpostavljana tudi potreba po okrepljeni kulturni mediaciji. Tisti, ki delujemo na pdoročju mednarodnega razvojnega sodelovanja bi k temu dodali, da majkajo predvsem vsebine globalnega učenja.

Na drugi strani je bila izpostavljena tema sodelovanja – med vsemi akterji in novijo. Tako na lokalni ravni kot nacionalni ravni. Podporno mreženje za izmenjavo izkušenj in praktičnih rešitev je glede na pričakovanja in potrebe predpogoj za učinkovito in uspešno integracijo.

Četudi med nami velikokrat prevladuje mnenje, da težko sodelujemo, je bila pripravljenost sodelovati med lokalnimi akterji skoraj otipljiva. Kot izvajalci smo prepričani, da je temu levji delež prispevala uporabljena metoda facilitacije skupinskih procesov. Z jasno določenimi izhodišči in vprašanji na podlagi lastnih izkušenj (kateri so ključni izzivi za sodelovanje in kateri so ključni faktorji uspeha, katere konkretne priložnosti imamo na voljo). Na vseh delavnicah je bila izpostavljena potreba po lokalni koordinaciji (občinskem svetu za integracijo, lokalnem koordinatorju …).

Za dodatne informacije se obrnite na albin.keuc@sloga-platform.org.