SPOROČILO ZA JAVNOST – Ob mednarodnem dnevu za izkoreninjenje revščine, 17. oktobru, je  CONCORD, evropsko združenje nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, objavilo AIDWATCH 2017, senčno poročilo o spoštovanju danih zavez evropskih držav na področju uradne razvojne pomoči in financiranju globalnega razvoja. Še vedno smo zelo daleč od uresničitve zastavljenega cilja 0,7 % BND za uradno razvojno pomoč. 

Zaskrbljujoč je trend odločitev, ki imajo za posledico dejstvo, da se Evropa odvrača od zasledovanja bistvenega cilja ODA, ki je odprava absolutne revščine v svetu. Namesto krepitve lokalnih gospodarstev se EU usmerja na področja oskrbe migrantov v razvitih državah, krepitev varnosti razvitih držav, gospodarske širitev razvitih držav …

Ob tem želimo opozoriti na pomen razvojnega sodelovanja za krepitev globalne solidarnosti in strpnosti. Krepitev nestrpnosti v vseh oblikah v državah članicah Evropske unije je evidentna. Sovražni govor, kseno- in predvsem islamofobija, na novo “iznajdena” skrbi najprej zase so zunanji znaki aktivnega odzivanja na negotovosti sodobnega, globaliziranega sveta. Prav zato je danes potrebno okrepiti družbene dejavnike, ki delujejo v smeri strpnosti. In hkrati na novo premisliti sam koncept strpnosti, ki ni enoznačen.

“V preteklih mesecih smo se mnogo ukvarjali s sovražnim govorom, njegovih virih in možnem ukrepanju. O strpnosti, toleranci, se nismo veliko pogovarjali. V platformi SLOGA menimo, da je potrebno okrepiti tudi diskurz, ki proaktivno krepi razumevanje in priznavanja drugega v razliki. Obnoviti je potrebno atmosfero pogovora naproti diktature socialnih omrežij, ki pritisk na tipko enačijo z socialnim angažmajem in aktivnim državljanstvom. Gre za mnogo več kot se zdi na prvi pogled,” je povedal Albin Keuc, direktor platforme SLOGA. “Kakovost pogovora o izkoreninjenju revščine v globalnih razmerah bo indikator naše pripravljenosti na sprejemanje drugega doma, pri sebi,” je še dodal.

Podrobneje o poročilu Aidwatch 2017

SLOGA Izkoreninjenje revščine in strpnost SPOROČILO ZA JAVNOST


ukom_www_3510Sporočilo za javnost je nastalo v sklopu projekta Glasniki strpnosti. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etičnih skupin, beguncev in migrantov.