Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019 s področij spoštovanja in sprejemanja različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov ter boja proti trgovini z ljudmi. Rok za oddajo vlog je 23. januar 2019.

Slovenska družba je, podobno kot vse sodobne družbe, etnično raznolika. Taka je pravzaprav že dolgo. A kljub temu raziskave javnega mnenja skozi daljše časovno obdobje kažejo, da je odnos javnosti v Sloveniji do priseljencev različnih narodnosti (ne glede na njihov status v Sloveniji) pa tudi prebivalcev Slovenije, ki so pripadniki drugih narodov oz. etničnih skupin, razmeroma odklonilen. Po povečanem prehodu beguncev in migrantov pa se je javno izražanje nestrpnosti, ksenofobije in rasizma zelo okrepilo. Etnična nestrpnost in sovražnost se pojavlja v političnem in javnem govoru, v medijih in še zlasti na spletnih družbenih omrežjih, kjer so vse glasnejši tudi pozivi k nasilju.

Urad Vlade RS za komuniciranje želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju pripadnikov različnih narodnosti in različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. Za sofinanciranje projektov ima Urad na voljo 97.000 evrov.

Več o razpisu na strani Urada Vlade RS za komuniciranje:

Translate »