Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanje sodelovanja med NVO in vladnimi institucijami v Srbiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi institucijami ter krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja procesa evropske integracije v Srbiji.

Tematsko je razpis osredotočen na področje okolja in podnebnih sprememb, ekonomskih politik, socialno-ekonomskega razvoja ter zunanjih in varnostnih politik, pri čemer je sklop 1 namenjen zgolj srbskim civilnodružbenim organizacijam, sklop 2 pa je odprt tudi za NVO iz EU.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, pri čemer se lahko na sklop 1 prijavijo le organizacije iz Srbije, v okviru sklopa 2 pa tudi organizacije iz držav članic EU.

Rok za prijavo: 18. maj 2021

Vir: CNVOS

IPA: Krepitev političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji. Beri dalje

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Srbiji

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, aktivistom ter zagovornikom, ki delujejo na področju spodbujanja človekovih pravic ter demokracije v Srbiji.
Beri dalje

Slovenska karitas začenja projekta za opolnomočenje žensk v BiH in Srbiji

Slovenska karitas je v januarju 2017 v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji začela z izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja: »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« in »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«. Projekta, ki se bosta izvajala v obdobju od 2017 do 2019, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, vsakega v vrednosti 100.000 EUR. Beri dalje

Slovenska karitas bo izobraževala o otrokovih pravicah v južni Srbiji

Slovenska karitas je v sodelovanju s Karitas beograjske nadškofije v južni Srbiji začela izvajati projekt s področja ozaveščanja in izobraževanja o otrokovih pravicah.  Beri dalje

4000 prebežnikov obtičalo v Srbiji

Število prebežnikov v Srbiji, ki naj ne bi bili upravičeni do azila niti v EU-ju niti v Srbiji, se povečuje, po ocenah jih je okoli štiri tisoč. Prebežniki se poslužujejo tudi nezakonitih prehodov meje, tisti, ki ostanejo, živijo v slabih razmerah. Beri dalje

IPA: Civil Society Facility Programme – Serbia

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije in integracijskih procesov s krepitvijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter z vzpostavljanjem vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO. Beri dalje