Slovenska karitas je v januarju 2017 v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji začela z izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja: »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« in »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«. Projekta, ki se bosta izvajala v obdobju od 2017 do 2019, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, vsakega v vrednosti 100.000 EUR.

Projekt »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« v skupni vrednosti 108.298 EUR, ki je nadgradnja projekta iz obdobja od 2014 do 2016, se bo izvajal v partnerskem sodelovanju s Caritas v Bosni in Hercegovini. Država je po vojni doživela mnogo geopolitičnih in gospodarskih sprememb. Tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine. Zaposlenih je samo 36 % žensk. Ženske imajo manj možnosti za zaposlitev zaradi diskriminacij, nižje stopnje izobrazbe idr. Počutijo se negotove, izključene pri odločanju, vsaka druga je žrtev nasilja. Projektne aktivnosti so namenjene ekonomskem in socialnem opolnomočenju 1.500 žensk iz območja Sarajeva, Banja Luke in Mostarja. Na 198 delavnicah bodo ozaveščene o pravicah in nenasilju. Pridobile bodo nove praktične veščine in znanja ter s tem imele boljše možnosti za zaposlitev. 30 ženskam se bo zagotovila možnost za poklicno usposabljanje v ustanovah, ki izvajajo tovrstna usposabljanja. S pomočjo individualnih svetovanj in družinskih terapij se bodo lažje soočale s težavami. Delavnice in terapije bodo izvajali strokovni delavci Caritas BiH. S pomočjo teh aktivnosti se bodo izboljšale njihove življenjske razmere ter položaj v družini in družbi.

Projekt »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«, v skupni vrednosti 135.376 EUR, se bo izvajal v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije in občinami v Srbiji, kjer je stopnja brezposelnosti 17,7 %. Več kot polovica brezposelnih predstavljajo ženske iz podeželja. S projektnimi aktivnostmi se bodo zagotovile možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve za 240 brezposelnih žensk iz podeželskih krajev v občinah Aleksinac, Ražanj, Boljevac, Knjaževac. Z izobraževanji na temo pravic, praktičnim poklicnim usposabljanjem in pridobitvijo sredstev za zagon posameznih družinskih dejavnosti (s področja turizma, predelave pridelkov ipd.), študijskimi obiski ter medsebojnimi izmenjavami, se bo prispevalo k povečanju ekonomske neodvisnosti žensk, izboljšanju življenjskih razmer in k bolj enakovrednemu položaju v družbi. Projekt bodo podrle tudi omenjene štiri občine v znesku 24.000 EUR.

Slovenska karitas bo obveščala o izvedbi posameznih aktivnosti v okviru obeh projektov na spletni strani.

Translate »