Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Beograjske nadbiskupije in ob sofinanciranju s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS med letoma 2020 in 2022 izvaja projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«.

V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo s samooskrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek, zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občin Aleksinac, Ražanj, Knajževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo.

Ena od aktivnosti za dosego tega cilja projekta je bil tridnevni študijski obisk v partnerskih občinah Kočevje in Razkrižje, ki sta v prvi polovici septembra 2021 gostili 16 udeleženk projekta, predstavnice občin Knjaževac, Aleksinac in Ražanj.

V občinah Kočevje in Razkrižje so imele ženske iz Srbije ob obiskih domačij priložnost spoznati slovenske proizvajalce domače hrane: sirarje, zeliščarje, vinarje, predelovalce sadja in zelenjave. Od njih so se učile predvsem poslovnih idej, pa tudi tehnoloških postopkov. V občini Kočevje so spoznale tudi delovanje zadruge in blagovne znamke Zakladi Kočevske, ki je podjetniški inkubator, ki združuje lokalne proizvajalce.

Poleg materialne pomoči, so zelo dobrodošli tudi taki programi, v katerih udeleženci pridobijo znanje za obrt, za malo podjetništvo, ki jim bo v prihodnosti prinašalo dohodek. Na Slovenski karitas smo zelo zadovoljni, ker nas je Ministrstvo za zunanje zadeve RS ob sofinanciranju tovrstnih programov spodbudilo tudi za sodelovanje s podjetji. Saj je za taka območja pomemben tudi prenos znanja in dobrih poslovnih in proizvodnih praks iz Slovenije.«

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Za 16 žensk iz Srbije, med katerimi so bile večina prvič v Sloveniji in tudi izven meja Srbije, je bil pomemben del obiska tudi predstavitev in degustacija njihovih domačih izdelkov, od ajvarjev, marmelad in drugih dobrot, na lokalni tržnici v Kočevju. Dogodek je potekal v sodelovanju z Zadrugo Zakladi Kočevske, s katero vidimo tudi možnosti za nadaljnjo sodelovanje in prodajo teh izdelkov srbskih žensk v Sloveniji ter v sodelovanju s srbskim kulturnim društvom v Kočevju.

Ženske iz Srbije, ki jim je Karitas pomagala razviti svojo obrt, so bile nad obiskom v Sloveniji navdušene, prav tako nad projektom. Vesele so bile, da so na tej poti v Slovenije lahko spoznale tudi z udeleženkami iz drugih srbskih občin in sklenile nova prijateljstva, hkrati pa  podelile medsebojne izkušnje. Nasmehi in veselje na obrazih teh žensk, so vodji projekta pri Slovenski karitas, Jani Lampe, ki jih je vas čas obiska spremljala, povedali vse. Nekaj vtisov žensk o obisku v Sloveniji, je zapisanih v naslednjih vrsticah.

Projekt nam pomeni ogromno, saj imamo kot podeželske žene možnost sodelovati, smo več kot zadovoljne, da nam nekdo lahko pomaga, to nas opolnomoči.

Radica Babić iz Aleksinca

Koordinator projekta Marko Maksimović iz srbskega Karitasa, je o pomenu podpore ženskam na podeželju povedal: »Ženske na srbskem podeželju so zelo marginalizirana skupina in so že skozi preteklost zelo odvisne od drugih članov gospodinjstva. V glavnem nimajo zdravstvenega in socialnega zavarovanja, so potisnjene na rob družbe. Preko tega projekta, prodaje izdelkov, druženja in skupnega sodelovanja ter potovanja, kakršno je to v Slovenijo, doživijo večjo emancipacijo in zadovoljstvo.«

Vrednost celotnega projekta »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« znaša več kot 176 tisoč evrov, od česar 130 tisoč evrov prispeva slovensko zunanje ministrstvo. Svoj finančni prispevek pa poleg Slovenske karitas in drugih partnerjev v projektu, zagotavljajo tudi vse tri vključene srbske občine, Aleksinac, Ražanj, Knajževac.

Več na spletni strani Slovenskega karitasa.

 

Na fotografiji: Podeželske ženske iz jugovzhodne Srbije na študijskem obisku v Sloveniji. Foto: Karitas

Translate »