V okviru tematskega programa »demokracija in človekove pravice« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (Globalna Evropa) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Srbiji. Tematsko je razpis osredotočen na podporo zagovornikom človekovih pravic ter sofinanciranje aktivnosti za širjenje prostora za civilno družbo.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi organizacijami, iz držav članic EU, Srbije in drugih držav upravičenk, kot jih opredeljuje Uredba 2021/947 o vzpostavitvi instrumenta Globalna Evropa. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Srbije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo: 29.4. 2022

Vir: CNVOS

Translate »