V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, aktivistom ter zagovornikom, ki delujejo na področju spodbujanja človekovih pravic ter demokracije v Srbiji.

Razpis je tematsko osredotočen na:

  • podporo zagovornikom človekovih pravic, kadar so ogroženi;
  • podporo drugim prednostnim nalogam EU v skladu s smernicami EU o človekovih pravicah.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 100,000 EUR do 250,000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Srbije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 3. julij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »