V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi institucijami ter krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja procesa evropske integracije v Srbiji.

Tematsko je razpis osredotočen na področje okolja in podnebnih sprememb, ekonomskih politik, socialno-ekonomskega razvoja ter zunanjih in varnostnih politik, pri čemer je sklop 1 namenjen zgolj srbskim civilnodružbenim organizacijam, sklop 2 pa je odprt tudi za NVO iz EU.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, pri čemer se lahko na sklop 1 prijavijo le organizacije iz Srbije, v okviru sklopa 2 pa tudi organizacije iz držav članic EU.

Rok za prijavo: 18. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »