Slovenska karitas je v sodelovanju s Karitas beograjske nadškofije v južni Srbiji začela izvajati projekt s področja ozaveščanja in izobraževanja o otrokovih pravicah. 

Projekt naslavlja problematiko pomanjkanja ozaveščenosti staršev, učiteljev in otrok ter splošne javnosti o človekovih in otrokovih pravicah v južni Srbiji.

Projekt se nanaša na izgradnjo in krepitev izobraževalnih aktivnosti o človekovih in otrokovih pravicah, s posebnim poudarkom na ozaveščanju otrok ter njihovih staršev o teh pravicah. Usposabljalo se bo učitelje OŠ in SŠ v krajih južne Srbije (Aleksinac, Niš, Sokobanj, Knjaževac, Pojate …). Pripravljena bodo didaktična gradiva in izvedena usposabljanja za učitelje ter delavnice za otroke in starše.

Izvedene bodo tudi aktivnosti ozaveščanja o otrokovih in človekovih pravicah za otroke ter starše begunce/migrante, ki so v zadnjem letu vstopili v državo  in so nastanjeni v centrih po Srbiji.

Pravice, predvsem pri otrocih, ki so najbolj ranljiva skupina prebivalstva, pa so pogosto kršene, še posebej v družinah, ki živijo v velikih socialnih stiskah. Na območju južne Srbije je namreč stopnja brezposelnost visoka, otroci so pogosto prikrajšani za osnovne dobrine, imajo slabše možnosti za izobraževanje, so žrtve nasilja v družinah ipd. Prebivalstvo je na tem območju etnično mešano, tudi šole pri čemer pogosto prihaja do medsebojne nestrpnosti in diskriminacije. V zadnjem letu pa je čez to območje vstopilo v državo tudi veliko migrantov/beguncev.

Z aktivnostmi se bo krepilo medsebojno spoštovanje in strpnost ter spodbujalo otroke k aktivnemu državljanstvu.

Več o projektu na spletni strani Slovenske karitas.