V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji.

V okviru tega razpisa bo podprt en projekt v vrednosti od 1,350,000 EUR do 1,500,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo tudi civilnodružbene organizacije iz držav članic EU. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Srbije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 18. 9. 2020.

Vir: CNVOS

Translate »