Puščica. Vir: Pixabay

IPA II: Podpora mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi participatorne demokracije s podporo mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so nevladne organizacije iz Severne Makedonije, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi NVO iz držav članic EU.

Rok za prijavo: 21. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

DCI, EIDHR: Spodbujanje trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI – sklop 1) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR – sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Čila, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR ter instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.

Rok za prijavo: 5. avgust 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II, EIDHR: Spodbujanje socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II (Civil Society Facility – CSF) in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu.

Razpis je razdeljen v pet sklopov, v okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU, na Kosovu ali v kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA ter so registrirane na Kosovu,

Rok za prijavo: 16. junij 2021

Vir: CNVOS

NED: Poziv k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja

National Endowment for Democracy (NED) obvešča, da bodo predloge novih projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora septembra 2021, sprejemali med 11. in 25. junijem 2021.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo: 25. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EDF: Sofinanciranje projektov na področju sooblikovanja trajnostnih energetskih strategij in ukrepov v Belizeju

V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju sooblikovanja trajnostnih energetskih strategij in ukrepov, premagovanju neenakega dostopa do energetskih storitev ter spodbujanja trajnostne rabe energije v Belizeju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Belizeja ter drugih afriških, karibskih in pacifiških držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Rok za prijavo: 8. junij 2021

Vir: CNVOS

DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju na področju spodbujanja dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja v Kazakhstanu

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja v Kazakhstanu.

Tematsko je razpis osredotočen na

  • boj proti podnebnim spremembam in blažitvi njihovih posledic
  • spodbujanje udeležbe žensk v procesih odločanja
  • krepitev glasu mladih v družbi.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Kazakhstana in držav članic EU.

 

Rok za prijavo: 3. junij 2021

Vir: CNVOS

DCI: Podpora kulturnim akterjem v Maliju za delovanje na področju upravljanja in razvoja

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori kulturnim akterjem v Maliju, da prepoznajo in predlagajo rešitve za učinkovitejše upravljanje in razvoj.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in organi javnega sektorja iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, Malija ter drugih držav upravičenk do razvojne pomoči, kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Malija.

Rok za prijavo: 28. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev demokratičnega vodenja in upravljanja v Republiki Togo

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju varovanja pravic ranljivih družbenih skupin, spodbujanja spoštovanja temeljnih svoboščin ter krepitve demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Republiki Togo.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Republike Togo.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR : Sofinanciranje projektov na področju boja proti sistematičnim kršitvam človekovih pravic na Jamajki

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR  je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam za učinkovitejše delovanje na področju boja proti sistematičnim kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Jamajki.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnerstvo z organizacijo z Jamajke.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EDF: Spodbujanje sodelovanja nvo v procesih upravljanja gozdnih virov ter upravljanja javnih financ na Jamajki

V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih upravljanja gozdnih virov in ohranjanja gozdov (sklop 1) ter v procesih upravljanja javnih financ in nadzora nad porabo proračunskih sredstev (sklop 2) na Jamajki.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organizacije javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Jamajke in drugih AKP držav.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS