Nova petletna strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi

Nova petletna strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 15. 4. 2021 predstavila novo petletno strategijo EU za boj proti trgovini z ljudmi. Nova strategija se osredotoča na preprečevanje kriminala, privedbo trgovcev z ljudmi pred sodišče in zaščito ter opolnomočanje žrtev. V letih 2017 in 2018 je bilo...
Štiri petine razvojnega denarja prek treh velikih akterjev v EU

Štiri petine razvojnega denarja prek treh velikih akterjev v EU

Ali drži, da do pogodb o razvojnem sodelovanju v Evropski uniji pridejo le redki? Podatki, ki jih je analiziral Devex, to potrjujejo. Potem ko je evropski parlament izrazil skrb, da večino pogodb za razvojno sodelovanje dobi nekaj najmočnejših nacionalnih razvojnih...
EK: Evalvacija programa CSO-LA za obdobje 2014 – 2020

EK: Evalvacija programa CSO-LA za obdobje 2014 – 2020

Evropska komisija je decembra lani objavila končno poročilo neodvisne, zunanje evalvacije programa, ki pokriva nevladne organizacije in lokalne oblasti (CSO-LA). Ocenjevali so izvajane projekte v obdobju zadnje finančne perspektive 2014 – 2020. Evalvatorji...