Evropska komisija (EK) bo predvidoma še v januarju 2022 predstavila predlog zakona, ki bo uvedel globalno pobudo za minimalno 15-odstotno efektivno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb za podjetja z letnimi prihodki v višini 750 milijonov evrov ali več.

Davčna stopnja je del dvostopenjskega dogovora, ki ga je oktobra sklenila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi odpravila davčne oaze in zagotovila, da multinacionalna podjetja plačajo pravičen delež dajatev. Dogovor OECD vključuje tudi dajatev za 100 največjih podjetij na svetu. Svetovna organizacija, ki določa standarde, bo v novem letu natančneje opredelila davek, Komisija pa ga bo nato vključila v drug predlog zakona EU. Petnajstodstotna davčna stopnja naj bi se začela uporabljati z začetkom leta 2023.

Ekvilib Inštitut in platforma SLOGA pa ta korak EK med svetovno krizo ocenjujeta za nezadostnega, saj je 15-odstotna stopnja še vedno daleč od pravične in učinkovite stopnje obdavčitve. Prav tako globalni sporazum vključuje luknje, ki bodo multinacionalkam še naprej omogočale, da plačajo manj kot je predlagana – že sama po sebi nizka – 15 % stopnja.

Zato Slovenijo, kot tudi druge razvite države pozivamo, da podprejo ustanovitev globalnega davčnega organa v okviru Združenih narodov, v katerem bodo lahko enakopravno sodelovale in odločale vse države. Svet potrebuje ambiciozno reformo davčnih pravil za multinacionalke, ki bo pripomogla k mobilizaciji nujno potrebnih sredstev za naslovitev vseh izzivov, ki jih je dodatno osvetlila in poglobila pandemija.

 

 

Translate »