Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) je danes objavilo novo poročilo o razseljevanju znotraj in iz Afrike, ki ga povzročajo podnebne spremembe.

V poročilu Population exposure and migrations linked to climate change in Africa so na podlagi podnebnih, demografskih in družbeno-gospodarskih scenarijev količinsko opredeljene izpostavljene in ranljive skupine prebivalstva v Afriki podnebnim spremembam ter analizirani pretekli trendi, da bi odkrili statično pomembne povezave med neto migracijami in podnebjem. Poročilo temelji na prostorsko-demografskem pristopu in zajema celotno ozemlje Afrike s podatki in projekcijami v visoki geografski ločljivosti za obdobje od leta 1975 do leta 2100.

Te makroanalize dopolnjujejo študije primerov, ki obravnavajo povezavo med razseljevanjem zaradi podnebnih sprememb in urbanizacijo v Egiptu, migracijo zaradi suše v regijah Sahela ter vlogo konfliktov v Sudanu in Južnem Sudanu.

Ugotovitve tega poročila podpirajo tekoče povezovanje oblikovanja politike EU na področju podnebnih sprememb, prilagajanja in migracij. Zlasti poudarja pomen nadaljnjega vključevanja razumevanja procesov podnebnih sprememb v demografske procese in prilagoditvene ukrepe na lokalni ravni.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dejala: »Raziskave, ki temeljijo na podatkih in dokazih, so ključne za razumevanje in učinkovito odzivanje na svetovne izzive, kot je vpliv podnebnih sprememb na prebivalstvo in mobilnost ljudi. Poročilo Skupnega raziskovalnega središča je nekoliko bolj osvetlilo to večplastno tematiko in nam bo v pomoč pri določanju prednostnih nalog za prihodnja leta.«

Današnje poročilo količinsko opredeljuje prebivalstvo, ki bo v prihodnosti izpostavljeno učinkom podnebnih sprememb, ter povezave med podnebnimi spremembami in nedavnimi migracijami.

Komisija je februarja letos sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, v kateri je opredelila pot za pripravo na neizogibne učinke podnebnih sprememb in za doseganje odpornosti na podnebne spremembe do leta 2050.

Lani je bilo skoraj 50 % sredstev za države v razvoju namenjenih prilagajanju podnebnim spremembam ali medsektorskim ukrepom (vključno s pobudami za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje). Na začetku tedna je Komisija za financiranje sklada za prilagajanje v okviru konference COP26 napovedala novo zavezo v višini 100 milijonov evrov.

Translate »