Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje projektov v okviru programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« za leti 2021 in 2022.

Sredstva programa za državljane, enakost, pravice in vrednote so se več kot podvojila, tako bo organizacijam civilne družbe na evropski, nacionalni in lokalni ravni ter drugim deležnikom na voljo 1,55 milijarde evrov.

Večina projektov je lahko dolga do 24 mesecev in mora imeti minimalno vrednost zahtevka za financiranje s strani EU v višini najmanj 75.000 EUR, EU sofinanciranje pa je možno v vrednosti do 90 %, dejavnosti morajo zagotavljati dodano vrednost na ravni Evropske unije.

Namen programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« je spodbujanje nediskriminacije in enakosti spolov, otrokovih pravic, evropskega spomina in vključevanja državljanov, boja proti rasizmu in nasilju na podlagi spola.

Razpis je namenjen nevladnim organizacijam, javnim institucijam in drugim organizacijam, ki se neprofitno ukvarjajo z navedenimi področji.

Na spletni strani Evropske komisije so na portalu »Funding & tender opportunities« objavljeni razpisi s področja:

  • spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in diskriminaciji;
  • spodbujanje razvoja na področju otrokovih pravic,
  • seznanitvi z zakonodajo na temo varstva podatkov,
  • preprečevanja in boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki,
  • spominskih dejavnosti na odločilne dogodke v sodobni evropski zgodovini in krepitvi ozaveščenosti glede evropske kulturne dediščine, pobratenja mest in mreže mest.

Glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz Programa, so usposabljanje zadevnih deležnikov z namenom izboljšanja poznavanja politik in pravic na področjih, ki jih zajema Program, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks, analitične dejavnosti,  študije, raziskave, evalvacije,  razvijanje in vzdrževanje orodij informacijske in komunikacijske tehnologije, podpiranje organizacij civilne družbe in neprofitnih deležnikov, dejavnih na področjih, ki jih zajema Program, krepitev ozaveščenosti državljanov, zlasti mladih, glede evropske kulture, kulturne dediščine, identitete in zgodovine ter druge oblike projektov.

Več informacij o razpisih, prednostnih področjih sofinanciranja in rokih za prijavo v letu 2021 je na TEJ POVEZAVI

Translate »