Evropska komisija je v okviru Skupnega raziskovalnega središča vzpostavila kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo. Kompetenčni center je namenjen vzpodbujanju partnerstev in zagotavljanju smernic, orodij ter virov za krepitev vključevanja državljanov v politike. Povečanje državljanskih zborov, žirij in okroglih miz v Evropi je v zadnjih letih pokazalo, da je tovrstno politično vključevanje ključno za vzpostavljanje zaupanja v institucije ter krepitev demokracije na splošno. 

Kompetenčni center je bil vzpostavljen za pomoč institucijam in organizacijam EU po vsej Evropi pri krepitvi njihovih zmogljivosti, za podporo projektom in politikam na področju participativne in deliberativne demokracije. Cilj je, da oblikovalci politik pri snovanju politik preučijo, kako v proces vključiti državljane.

 Podpredsednica za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: »Novi kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo izraža odločenost Evropske komisije, da sodeluje z državljani pri vprašanjih, ki so jim pomembna. Konferenca o prihodnosti Evrope Evropejcem ponuja osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnosti EU, vzpodbuja k obravnavam skupnih izzivov in pomaga pri določanju naših prioritet. Potekajoči evropski državljanski forumi so res edinstven način izvajanja deliberativne demokracije. Našim državljanom omogočajo vpliv, ki ni omejen le na volitve, in tako pomagajo pri krepitvi naše demokracije ter jo pripravljajo za prihodnost.«

Novi center kompetenc, ki ga upravlja Skupno raziskovalno središče, bo delal na:

  • smernicah politik, vključno z nasveti in praktično podporo oblikovalcem politik pri sooblikovanju in upravljanju njihovih dejavnosti sodelovanja državljanov;
  • krepitvi notranjih zmogljivosti, tudi prek izobraževalnih dogodkov;
  • eksperimentiranju, vključno z pilotnimi dejavnostmi vključevanja državljanov za eksperimentiranje in inoviranje z novimi metodami;
  • repozitoriju znanja in zbirki podatkov o organizacijah in projektih za vključevanje državljanov v EU ter zbirke orodij za vključevanje državljanov v znanost in oblikovanje politik;
  • skupnosti in mreženju, vključno s platformo za oblikovalce politik in raziskovalce, da se povežejo in razpravljajo o svojih izkušnjah.

Poleg znanja, virov in orodij center kompetenc ponuja tudi virtualne prostore (na primer platformo za sodelovanje državljanov) in fizične prostore (kot sta prostor za sodelovanje JRC in prostor za ustvarjanje) za izmenjavo idej. Združil bo strokovnjake in praktike iz vse EU.

Kompetenčni center bo razvil tudi okvir za ocenjevanje vključenosti državljanov in posvetovalne demokracije, vključno z obsegom, v katerem so te prakse uveljavljene po vsej EU. Kompetenčni center je skladen s pobudo Evropske komisije nova spodbuda za evropsko demokracijo.

Evropska komisija si prizadeva Evropejcem nameniti močnejšo vlogo pri sprejemanju odločitev, s pobudama, kot sta Konferenca o prihodnosti Evrope in akcijski načrt za evropsko demokracijo.

 Več informacij

Pripravila: PV
Grafika: Evropska komisija

Translate »