Namestnica generalne direktorice za multilateralo in razvojno sodelovanje Eva Tomič se je v Bruslju udeležila zasedanja generalnih direktorjev EU za razvojno sodelovanje. Na zasedanju so razpravljali o izvajanju strategije Global Gateway, globalni preskrbi s hrano in pripravah na Konferenco OZN o podnebnih spremembah (angleško United Nations Climate Change Conference COP27) in Konvencijo o biološki raznovrstnosti (angleško Convention on Biological Diversity – COP15).

V okviru razprave o pripravah na COP27 in zasedanje pogodbenic COP15 so se dotaknili zavez za podnebno financiranje in zaščito biotske raznovrstnosti. Razpravljali so tudi o vodilnih pobudah Ekipa Evropa, ki bodo predstavljeni na obeh zasedanjih. Namestnica generalne direktorice za multilateralo in razvojno sodelovanje Eva Tomič je poudarila pomen vode in upravljanja z vodnimi viri za blažitev posledic podnebnih sprememb. Predstavila je dobre prakse Slovenije na področju čebelarjenja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Na zasedanju so generalni direktorji EU za razvojno sodelovanje izmenjali mnenja o konkretnih primerih pobud Ekipa Evropa, ki bodo podprli izvajanje strategije Global Gateway. Z namenom okrepitve geopolitične vloge EU v svetu želi Evropska komisija čim prej in učinkovito začeti z izvajanjem strategije Global Gateway.

Generalni direktorji so razpravljali tudi o odzivu Ekipe Evropa na globalno preskrbo s hrano, saj pandemija covida-19 in posledice ruske agresije na Ukrajino, močno izpostavljajo ranljivost prehransko-kmetijskih verig po vsem svetu. Namestnica generalne direktorice za multilateralo in razvojno sodelovanje Eva Tomič je izpostavila pomen učinkovitega multilateralizma in enotnosti mednarodne skupnosti pri soočanju s prehransko krizo. Slovenija je s humanitarnimi prispevki za zmanjšanje lakote svoj prispevek za prehransko varnost v zadnjih letih potrojila.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Pripravil: AK


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »