Poročilo o stanju človekovih pravic migrantov na mejah

Poročilo o stanju človekovih pravic migrantov na mejah

Varuh človekovih pravic je pripravil poročilo o stanju človekovih pravic migrantov na mejah. Poročilo je bilo pripravljeno v okviru projekta Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI), katerega namen je z različnimi dejavnostmi evropskih...
Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019

Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je objavil  jubilejno, petindvajseto Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019. Institucija je v letu 2019 obravnavala 4600 zadev in med 2957 pobudami, ki so jih nanjo naslovile prebivalke in...